Reportage.

2017-01-10 05:59
Bild: Pontus Lundahl/TT

Biltrafiken – den största luftboven i Göteborg

Stadens läge ihop med hur körlederna går ger dåliga förutsättningar för luften vi andas in, framför allt i centrum. För barn i de lägsta åldrarna kan förorenad luft ge ännu värre effekter än man tidigare har trott.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Biltrafiken bär störst skuld till att luften vi drar ner i lungorna, framför allt i de centrala delarna av staden, är förorenad. Eller egentligen är det kombinationen av många bilar, hur de stora vägarna går och stadens topografi med höjder och dalar som skapar problemen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Det skapas inversion, det vill säga det blir som ett lock över staden, där bilarna som kör på de stora lederna runt emitterar mängder med luftföroreningar. Oavsett hur det blåser så kommer den förorenade luften från bilarna in i centrum, säger Hung Nguyen, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Kvar på marknivå

Varm luft kan inte stiga i höjdled som vanligt vid inversion, så avgaserna bli kvar vid marknivå och sugs in till centrum på grund av så kallad urban värmeöeffekt. En urban värmeö är ett storstadsområde som är påtagligt varmare än omgivningarna. Effekten beror på många saker, bland annat att värme lagras bättre i byggnader, som det finns mest av i centrum.

Även industrin och sjöfarten är bidragande orsaker till luftförsämring. Men industrin har ofta höga skorstenar och sjöfarten sker inte lika centralt, så de påverkar inte vår inandningsluft lika direkt.

– Bilåkningen är det största problemet i Göteborg, för den för med sig den dåliga luften dit där vi bor, säger Hung Nguyen.

Direkt skadligt för hälsan

Columbia University i New York, har i en årsfärsk rapport dragit slutsatserna att brännandet av fossila bränslen (kol, olja, bensin) skapar föroreningar som inte bara skapar klimatförändringar, utan även är direkt skadligt för hälsan. Studier visar att det sammantaget är mest riskfyllt för barn och att behovet av bättre skydd för just barn är påfallande.

Studien är en så kallad översiktsartikel där forskning från hela världen har sammanställts. Med svenska ögon sett kan man tycka att vetskapen om att fossila bränslen är skadligt för både hälsa och miljö inte är så nytt. Men en sammanställning av den här digniteten har styrkan att visa på övergripande trender på ett sätt som enskilda forskningsresultat inte kan.

Barn drabbas hårdast

Barn under 5 år utgör bara 10 procent av befolkningen. Men de drabbas av 40 procent av alla sjukdomar länkade till miljöföroreningar globalt. Anledningen är att deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och de har mycket lägre skydd mot att inandas förorenad luft. Dessutom är deras hjärnor fortfarande under utveckling och luftförorening kan orsaka allt från inlärningssvårigheter, sämre stresshantering till hyperaktivitet och rent av sänka ett barns IQ, menar rapporten.

Tre studier, en från Europa, en från USA och en gjord i Kina har hittat bevis för att barn kan födas för tidigt och underviktiga till följd av luftföroreningar. Dessutom kan barn drabbas redan innan de är födda. En studie från 2009 visar att barn vars mammor har inandats höga halter av förorenad luft av den typ som finns i städer tenderade att få lägre resultat i exempelvis IQ-test. Detta förklaras med att när hjärnceller utvecklas så är de extra känsliga för påverkan av gifter från luftföroreningar.

Mindre trafik med trängselskatt

Göteborg går inte att jämföra med megastäder som Los Angeles eller Tokyo när det kommer till dålig luft. Men ser man till exempel på Malmö så är Göteborgs förutsättningar mycket värre.

– Malmö är platt och luften blåser bort avgaserna på ett annat sätt där, säger Hung Nguyen.

För honom är åtgärderna för att motverka problemen självklara.

– Det finns olika sätt. Trängselskatten, miljövänliga bilar, mindre tunga fordon centralt med mera. Men allt handlar om att det är bäst att åka mindre bil.

Kring de stora trafiklederna som Kungsbackaleden och Dag Hammarskjöldsleden är luften som sämst i Göteborg. Trängselskatten har minskat biltrafiken i staden, men trots det har Göteborg under flera år överskridit de svenska miljökvalitetsnormerna, framför allt när det gäller kvävedioxidhalterna vid Gårda och Haga.