Nyheter.

2019-08-06 04:03
Många djur på Galaxen är gamla svenska lantraser som det här Linderödssvinet. Bild: Martina Liljedahl
Många djur på Galaxen är gamla svenska lantraser som det här Linderödssvinet.
Puffetikett
ETC Göteborg

Beslut om lantgårdar väntas nu i augusti

Ska staden driva fritidslantgårdar? Och i så fall hur? Frågan ställs på sin spets i kommunstyrelsen efter sommaren.

När politikerna samlas 21 augusti står ett yrkande från Socialdemokraterna på dagordningen. Partiet vill samla det kommunala ansvaret och ta fram långsiktiga förutsättningar för fritidslantgårdarna Galaxen och Bergum.

– De är viktiga ur många aspekter, som exemplevis jämlikhet. Det är många barn som inte kommer ifrån sin egen stadsdel, men lantgårdarna är också en mötesplats och ett trevligt inslag i stadsmiljön där barn får möjlighet att lära sig om djur och natur. Men det kan bli bättre förutsättningar för lantgårdarna om de får en gemensam huvudman, säger kommunalrådet Marina Johansson (S).

Olika driftsformer

Galaxen i västra Bergsjön har alltid drivits som en ideell förening med bidrag från kommunens olika förvaltningar, medan Bergum, som ägs och drivs av Göteborgs stad legat under SDN Angereds ansvar.

De borgerliga styret i Göteborg har minskat föreningsbidraget till Galaxen och stadsdelen Angereds dåliga ekonomi har fått stadsdelsförvaltningen att föreslå att djurhållningen på Bergum ska upphöra. Som en konsekvens av införandet av valfrihet i daglig verksamhet har ersättningsmodellen påverkats och därmed ekonomin för gården.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Enligt Socialdemokraterna är det minskade stödet till gårdarna en konsekvens av Alliansens budget. Men Kristdemokraternas nya kommunalråd Elisabet Lann, som även är ordförande för idrotts- och föreningsnämnden, håller inte med. Enligt henne handlar det om att ge ett mer enhetligt stöd.

– Vi har anpassat stödet till Galaxen till andra föreningars. Det måste finnas en rättssäkerhet och en rättvisa i hur vi hanterar olika föreningar. Tidigare fick Galaxen mycket högre stöd från stadsdelen Östra Göteborg, och de får fortfarande högre än många andra, säger hon.

Vill se ideella aktörer

Alliansen anser inte att kommunen ska driva fritidslantgårdar.

– När frågan kommer till sin spets, nej. Det finns andra som kan göra det bättre, säger Elisabet Lann.

De fyra partierna M, C, KD och L har yrkat på att stadsledningskontoret snabbt ska utreda hur privata och ideella aktörer kan ta över fritidslantgårdarna. Även Socialdemokraterna ser positivt på samarbete med ideella aktörer och Marina Johansson tror på en överenskommelse över blockgränserna.

– Jag hoppas vi ska kunna diskutera frågan och få igenom yrkandet. Däremot tror jag inte att ett yrkande om att tillföra mer pengar, som jag sett att MP och V vill göra, skulle gått igenom.  Alliansen har avslagit alla sådana förslag hittills i år, säger hon.