Reportage.

2017-03-07 06:22
Göteborgs hamn ska återplantera 1,7 hektar ålgräs i samband med att de bygger en ny hamnterminal. Men det är inget lätthanterligt arbete då skotten måste planteras ett åt gången.  Bild: Göteborgs hamn AB
Göteborgs hamn ska återplantera 1,7 hektar ålgräs i samband med att de bygger en ny hamnterminal. Men det är inget lätthanterligt arbete då skotten måste planteras ett åt gången. 

Återplantering av ålgräs i hamnen

Den största återplanteringen av ålgräs någonsin i Sverige ska nu ske i Göteborgs hamn. De 1,7 hektaren är en del av den miljökompensation som hamnen har åtagit sig för att få miljötillstånd för sin utbyggnad.

Göteborgs hamn ska expandera med en ny terminal. Det är ytterhamnarna på Hisingen som ska ge plats åt mer roro- och containertrafik, och utbyggnaden är den största sedan 70-talet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Vi kommer att fylla ut en vik där det i dag växer ålgräs. Så vi har tagit på oss att återplantera precis lika mycket på annat ställe som kompensation. Vi har precis börjat kolla av var det kan finns rätt djup och ljusförhållande med mera inom Göteborgs stad, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs hamn AB.

Ett viktigt skydd

Ålgräs är ett viktigt skydd, lekplats och barnkammare för många fiskarter. Det skyddar även stränder mot erosion och hjälper till att förbättra vattenkvaliteten. Men en stor del av västkustens ålgräs har försvunnit på grund av övergödning. Det pågår återplanteringsarbete, men hur man ska gå tillväga är inte helt lätt.

– Det finns egentligen inga bra metoder, och vi blir de första att ge oss på det i skarpt läge så att säga, säger Edvard Molitor.

Det som enligt forskning har visat sig fungera bäst är att plantera om skotten ett åt gången. Det är naturligtvis ett tidsödande tillvägagångssätt som måste utföras av dykare.

– Vi har inte räknat på exakt hur lång tid det kommer att ta än. Allt är väldigt nytt och oprövat och nu i första skedet så ska vi hitta ett bra område att plantera gräset på, säger Edvard Molitor.

Ny terminal i sommar

Först under 2018 ska man göra de första provplanteringarna. Under 2019 kommer de försöken att utvärderas och inte förrän 2020 så kommer den riktiga återplanteringen förhoppningsvis att sätta fart. Den nya terminalen som ska ligga väster om nuvarande roroterminal vid Arendal börjar byggas nu i sommar. Hela hamnen beräknas vara helt färdig 2025, men delar av den kommer att kunna tas i anspråk redan under byggtiden.

– Det blir stora volymer muddermassor som vi kommer använda för att fylla ut viken. Och det måste naturligtvis också göras på korrekt vis.

Återplanteringen av ålgräset görs i samarbete med marinbiologen Sandra Andersson på Marine Monitoring, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen.

Ny hamn i Arendal

Dagens ytterhamnar byggdes på 1960- och 70-talen och sedan dess har volymtillväxten varit kraftig. För att skapa utrymme för framtida godsvolymer byggs en helt ny hamnterminal i Arendal med plats åt mer roro- och containertrafik. Totalt beräknas cirka 200 000 roro- eller containerenheter hanteras per år.

Ytan blir 220 000 kvadratmeter och max djupgående för fartyg blir 10 meter.

Ålgräs

Kallas även bandtång och växer på havsbottnen invid stränder likt högväxta gräsbestånd med bandlika blad av en halv till nära en meters längd. Ålgräsängar fungerar som skydd och lekplats för flera fiskarter, men övergödning, överfiske och exploatering i kustområden har inneburit att många ängar har försvunnit. I Bohuslän har ålgräsets areal minskat med över 60 procent sedan 1980-talet. Det motsvarar en förlust på cirka 12 500 hektar ålgräs.