Nyheter.

2021-06-18 01:22
Mats Ahdrian (KD)
Mats Ahdrian (KD)
Puffetikett
ETC Göteborg

Allianspartier vill satsa på småhus och bostadsrätter

Mats Ahdrian (KD) ordförande i fastighetsnämnden menar att de gamla kraven har spelat ut sin roll och att staden nu behöver satsa på småhus och bostadsrätter ett tag.

Det var fastighetsnämnden som föreslog förändringarna kring markanvisningar som sedan togs upp i kommunfullmäktige. Ordförande Mats Ahdrian (KD) menar att de sedan övertolkats och politiserats.

– Alla möjligheter till krav finns egentligen kvar, men de är inte längre tvingande. I den gamla policyn var samtliga krav obligatoriska alltid. Vi har tyckt att det där var ett problem, så i en enig fastighetsnämnd lade vi fram den här markansvisningspolicyn. Sen blir det alltid lite politik av det när det vandrar vidare, men vi har gjort en policy som fungerar oavsett vem som styr. Och det var nog därför den gick igenom enigt, säger han.

Problem med krav

Han menar att det fanns ett flertal problem med att kommunen ställde krav på att tio procent av de färdiga lägenheterna skulle ha billigare hyra.

– Jag vill inte recensera varför den kom till, det var säkert av goda skäl. Troligtvis var det när vi fick väldigt många nyanlända på kort tid och man såg det behovet att kommunen måste ha fler lägenheter. Men i nuläget tycker jag inte den är lika viktig, dels för att vi bygger fler lägenheter än vi har tillväxt i staden. Dels har vi ett kommunalt bestånd av antalet hyresrätter som är stort. De här tio procenten billiga lägenheter skulle dessutom hyras tillbaka av kommunen själv och skulle bli en liten allmännytta utöver det allmännyttan redan har.

Dyrt att bygga

Han säger att byggindustrin har påpekat att de här kraven, ihop med kommunens egna krav om miljöcertifiering utöver den gängse gör det extra dyrt att bygga i Göteborg.

– Effekten blir dessutom att om tio procent ska ha lite lägre hyra så får de andra 90 lite högre, och det har vi fått kritik för. Sista droppen var egentligen att AB Framtiden kom tillbaka och sa att de inte klarar den kalkylen.

Är det inte rimligt för en kommun att ställa krav för bolag som ska bygga på dess mark?

– Jag tror inte att man ska ha generella krav, utan behovsanpassade utefter hur området ser ut i övrigt. Jag tycker att det kan vara rimligt att vi har billigare mark där det är färre som vill bygga, och tvärt om. Vi har ett ansvar att balansera det. På de lite dyrare tomterna i staden vill vi ta ut max för marken, men samtidigt vill vi att det ska byggas så billiga bostadsrätter som möjligt för att blanda upp andra områden.

Alliansen har även lagt ett förslag i kommunfullmäktige om att AB Framtiden ska öka arbetet med ombildningar, samt att nybyggnationen i första hand ska vara bostads­rätter och småhus.

– Det stämmer med våra mål. Ombildandet ligger inte på fastighetsnämnden, men jag utgår från att vi ska tillåta de som vill köpa loss husen att äga dem själva. Men jag kan inte det i detalj. I övrigt så har staden en övervikt på hyresrätter och prisuppgång på bostadsrätter. Vi ser också utmaningen att många barnfamiljer flyttar från Göteborg, och då är småhusfrågan jätteviktig. Vi ligger efter på småhusen, men före med bostadsbyggandet i stort. Vi vill ha den skattekraften kvar här, det är inte krångligare än så, och de efterfrågar småhus.

Samtidigt är det upp emot tio års kö på lägenheter på Boplats.

– Ja, vi har ju en bostadsbrist. Men samtidigt har vi levererat på de här 5 000 bostäderna om året nu. Det är inte heller helt tillräckligt, men vi pratar ändå om 60 procent hyres­rätter bland de som ligger ute och byggs nu. Det är inte så att vi går till noll procent hyresrätter, så vi får inte ont i magen av att fokusera lite mer på småhus och bostadsrätter.