Nyheter.

2018-05-31 09:46
Bild: Thomas Jonsson/TT

6 timmars arbetsdag splittrar

Sex timmars arbetsdag har testats på flera håll i Göteborg som ett sätt att förbättra arbetsmiljön inom yrken där sjukskrivning- arna är många. Men åsikterna om reformens effekt går isär. ETC Göteborg har tagit tempen på partiernas inställning i frågan.

Göteborgs stad fick internatio­nell uppmärksamhet när man på försök införde sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende för några år sedan. Det försöket är avslutat, men flera andra pågår runtom i staden i syfte att hitta nya sätt att skapa en bättre arbetsmiljö för anställda inom kommunen. Och det behövs. Göteborgs stad har stora problem med höga sjukskrivningstal bland de kom­munalt anställda, framför allt inom äldreomsorgen, förskolan och bland socialsekreterare.

2016 togs de första besluten.

– Situationen var ohållbar, vi var tvungna att göra någon­ting. Vi ligger generellt högre än andra kommuner vad gäller sjukskrivningar, och det här var ett sätt att ta ett helhetsgrepp på frågan, säger Jonas Attenius (S), ordförande i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbild­ ning, NAV.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Kommunal pott med pengar

Efter beslut av de rödgröna i kommunstyrelsen avsatte NAV en pott där kommunala verksamheter som hade idéer om hur man kunde förbättra arbetsmiljön kunde ansöka om pengar. Det kunde handla om kortare arbetstid, avlastning för högt belastade yrkesgrupper, eller nyskapande metoder att få till en bättre arbetsmiljö.

I två steg avsattes 60 miljoner, och totalt har cirka 30 projekt fått del av pengarna. Några är avslu­ tade, andra pågår fram till i höst. Som exempel kan nämnas Sirius­ gatans förskola i Bergsjön som fått 625 000 kronor för att testa sex timmars arbetsdag, och socialtjänsten i Lövgärdet som fått 1,3 miljoner kronor för att testa sex timmars arbetsdag och utökade servicetider. I Norra Hisingen har rektorer fått avlastning genom att assistenter anställts för att sköta administrationen.

– Det projektet är avslutat, och där var folk jättenöjda, säger Jonas Attenius.

Det har varit viktigt att ha spridning inom olika områden för de projekt nämnden beviljat pengar.

– Det vi sett på många ansök­ningar är att de kommit ända utifrån enheten, från golvet, och det är ju det som är så himla viktigt. För det är ju de som kan det här, säger Jonas Attenius.

Efter testperioden ska försöken utvärderas och sammanställas, och förhoppningen är att de som fallit väl ut ska kunna implemen­teras på fler ställen i kommunen.

Splittrar partierna

Från politiskt håll är sex tim­mars arbetsdag en fråga som splittrar partierna. ETC Göteborg skickade ut en enkät för att få en bild av vad partierna lokalt tycker i frågan.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är emot sex timmars arbetsdag med motive­ ringen att det krävs mer personal, inte mindre, inom exempelvis äldreomsorg och förskola där försök med arbetstidsförkort­ning gjorts. M ser inget samband mellan en god arbetsmiljö och en kortare arbetsdag, utan vill hellre stimulera fler att arbeta mer. Ett annat argument från Alliansen är att det är alldeles för dyrt, och att det redan nu saknas personal inom de aktuella yrkesgrupperna.

Socialdemokraterna är inne på en liknande linje, och menar att sex timmars arbetsdag skulle bli för dyrt. Samtliga av dessa partier anser dessutom att det är en fråga för arbetsmarknadens parter, inte för politiker.

MP positiva

Miljöpartiet är positiva till sex timmars arbetsdag, och vill dubbla försöken med arbetstids­ förkortning i staden. Samtidigt varnar man för att kostnaderna  för en reform är höga och kan leda till personalbrist.

De partier som driver frågan om sex timmars arbetsdag aktivt är Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Vänsterpartiet i Göteborg vill redan nästa år minska arbetstiden till sju timmar inom förskolan och äldreomsorgen. Kostnaden, som partiet beräknat till 600 miljoner, ska tas genom höjd skatt med en krona per hundralapp.

– Vi måste förbättra arbetsmiljön inom välfärdssektorn, för som det är idag söker sig folk bort från välfärdsyrkena. De klarar det inte, det är för slitigt. För att folk ska vilja jobba inom det offentliga måste vi skapa en attraktiv arbetsmiljö där folk inte går sönder, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

Han menar att sex timmars  arbetsdag är en av de viktigaste frågorna för partiet inför valet.

– Sverige behöver 130 000 undersköterskor, jag vet inte riktigt var man ska trolla fram dem om yrket innebär låga löner och en fruktansvärd arbetsmiljö, säger han.

Han anser att försöket på Svartedalens äldreboende visat att en arbetstidsförkortning gett goda effekter för personalen,
och att det är dags att införa det i större skala. Och de försök som pågår är ett bra sätt att testa olika modeller.

– Vi måste givetvis titta på var arbetsmiljön är som sämst, och var reformen får mest effekt. Men det viktiga är att vi agerar nu, vi behöver vara tidigt ute för behoven inom välfärdssektorn kommer inte att minska, säger han.

Läs vidare på nästa sida: Så tycker partierna i Göteborgs kommunfullmäktige om sex timmars arbetsdag

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter