Debatt. .

2017-11-08 04:11
Foto: Adam Ihse / TT

Vill politikerna få oss att tro att de gör något åt klimatet?

I Klimat 2030 – Västra Götalands klimatstrategi uttrycks att ”en fossiloberoende framtid förutsätter en planering som gör det möjligt” och att ”med nytänkande samhälls- och klimatplanering kan vi minska utsläppen av växthusgaser”. Vidare skriver man att ”regionala infrastruktursatsningar och kommunala byggprocesser ska genomsyras av omställningen”.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det är bra med ambitiösa mål men helt meningslöst om man sedan inte följer dem. Hur ser konkretiseringen av detta ut? Vem har i uppdrag att följa utvecklingen och föreslå åtgärder? Finns någon klimatrevision i regionen?

I Göteborgs kommun antogs ett klimatstrategiskt program 2014. I december 2017 presenteras utredningen kring vad som behövs för att staden skall leva upp till Parisavtalets 1,5 graders mål. Pågår något motsvarande arbete i Västra Götaland?

Det vi närmast sett från regionen är arbetet med länstrafikplanen. Naturvårdsverkets remissvar på förslaget till plan är en mycket tydlig och skarp kritik vilket visar på att planen är katastrofal. Utsläppen kommer till och med att öka och 53 procent av åtgärderna går till vägsatsningar. I arbetet förelåg ett ”klimatalternativ”, men det uppfattades inte som ”realistiskt”.

Frågan är vad som är mest realistiskt, att öka utsläppen långt över Parisavtalet, eller försöka hålla oss inom gränser som inte leder till destruktiva klimatförändringar. Vi vill inte se till intet förpliktigande målsättningar, utan konkret handling som minskar fossila utsläpp i realtid.

Så är det inte i dag. Därför riktar vi en uppmaning till regionråden Birgitta Losman (MP), Johnny Magnusson (M), Kristina Jonäng (C), Jonas Andersson (L), Helen Eliasson (S) 0ch Eva Olofsson (V).

För att våra barn och barnbarn ska få en framtid, en värld som går att leva i. Anta klimatalternativet i länstrafikplanen!

Kerstin Hamberger och Gunnar Isaksson, aktiva i Klimatsamling