Debatt. .

2018-10-12 04:00
Skanstorget av i dag. Foto: Caroline Lundgren
Skanstorget av i dag.
Puffetikett
ETC Göteborg

Vi vill att Skanstorget utvecklas istället

DEBATT. ETC Göteborg ägnar i onsdagens nummer en helsida åt omröstningen om tre alternativ till att bebygga Skanstorget. Den bilden behöver kompletteras.

Bakgrunden är denna. För flera år sedan gick Fastighetsägarna ut med ett debattinlägg om att bebygga torgen i Göteborg. Fastighetsnämnden som har till uppgift att exploatera kommunens mark har drivit på för att bygga bostäder på Skanstorget. Stadsbyggnadskontoret, som ska se till den allmänna nyttan, har gjort ett brett förankrat programarbete som föreslagit en lägre byggnad som bullerskydd mot Sprängkullsgatan. Hela kontoret, både handläggare och ledning, har ställt sig negativa till de 200 bostäder och andra lokaler som Fastighetsnämnden velat ha.

Byggnadsnämnden har därefter i bred politisk enighet kört över sitt eget stadsbyggnadskontor, vilket är uppseendeväckande, men tyvärr typiskt för Göteborgspolitikernas misstro mot professionella synpunkter.


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


En markanvisningstävling med sjuvåningshus över en större del av torget drevs i somras. Arkitektkontor valde att tacka nej med hänvisning till att det var en dålig idé. Andra ställde upp. En arbetsgrupp med företrädare för fastighetsägare och den i Göteborg ständigt närvarande lobbyorganisationen Yimby, men inte för antikvariska instanser, har valt ut tre förslag som man nu vill att göteborgarna ska välja mellan. Ett alternativ där Skanstorget inte byggs bort saknas. Det är en riggad och skendemokratisk omröstning.

Om länsstyrelsen gör sitt jobb kommer denna plan inte att gå igenom, med hänvisning till riksintresset kring Skansen Kronan. Men kommunen har tagit för vana att chansa och hoppas att en överprövning ska ge möjlighet att kringgå lagen. För att försöka stoppa förslaget redan innan det kommer så långt har Skanstorgets Strategigrupp bildats under sommaren med mål att utveckla torget som allmän plats. Ett Göteborgsförslag med bevarat torg, nr 728: ”Ett bebyggt Skanstorget kan aldrig återskapas”, finns att rösta på. Gör det om du tycker att Göteborg behöver sina torg!

Och kom till ett opinionsmöte på Bio Capitol, vid Skanstorget, på söndag den 14 oktober kl 11.00!