Debatt. .

2018-01-12 09:18
Foto: TT

Vi satsar på fritidshemmen

Fritidspedagogen Lars John Nordling skriver i en debattartikel att ”Fritidshemmen krälar redan på golvet”. Det är en skrämmande bild som Nordling målar upp. När det gäller det fokus som de senaste åren mest handlat om förskolan och grundskolans roll har John Nordling rätt. Denna brist på fokus är olyckligt, då fritidshemmen är mycket viktiga både för barn och föräldrar. Fritidshemmen betyder mycket, både för att många barn vistas där under lång tid och för innehållet i fritidspedagogiken. En väl fungerande fritidsverksamhet utvecklar bland annat barnens förmågor i socialt samspel, kreativitet och rörelse. Självkänslan stärks och allt detta kan ge en lust att lära som även gynnar goda skolresultat, förutom ett engagemang i meningsfulla fritidsaktiviteter, som mycket väl kan bli livsvariga.

I Göteborg har vi under mandatperioden satsat extra medel på fritidshemmen, och i regering har vi genomdrivit att fritidspedagogik skall räknas i lärarlegitimationen. Det finns många exempel på väl fungerande fritidsverksamhet i staden och ett nätverk för att utveckla verksamheten har etablerats. Några exempel är framgångsrikt arbete med språkutvecklande arbetssätt och fritt skapande inom programmering. I många fall är, precis som Nordling skriver, barngrupperna för stora och utbildade fritidspedagoger en bristvara. Under 2018 kommer ansvaret för fritidshemmen i Göteborg att föras över från stadsdelarna till den nya Grundskoleförvaltningen, och detta kommer att innebära att verksamheten får det fokus den förtjänar.


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


Utbildade och engagerade fritidspedagoger är en förutsättning för en fungerande fritidshemsverksamhet. Vi måste säkerställa att fritidspedagog är ett attraktivt yrke, och det gör vi främst genom att ge personalen en god arbetsmiljö med möjligheter att bedriva en fritidshemsverksamhet utifrån läroplanens riktlinjer. Det kräver fortsatt fokus på ett väl fungerande systematiskt kvalitetetsarbete, med kollegialt och professionellt utvecklingsstöd bland annat från Center för Skolutveckling.

Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd Göteborg