Debatt. .

2020-01-23 11:49
Fackförbundet Visions medarbetare upplever att det är stressande när tekniken inte fungerar. Chefer lägger i snitt tolv arbetstimmar i månaden på it-strul. Bild: Stina Stjernkvist/TT
Fackförbundet Visions medarbetare upplever att det är stressande när tekniken inte fungerar. Chefer lägger i snitt tolv arbetstimmar i månaden på it-strul.
Puffetikett
ETC Göteborg

Vi måste få en bättre digital arbetsmiljö

Strulande teknik äter upp många arbetstimmar varje månad. Visions lokala ordförande Jonas Ericsson är trött på krånglande telefoner och svåra program. Han tycker att Västra Götalandsregionen borde fokusera mer på den digitala arbetsmiljön.

Visions undersökningar visar att medlemmar i snitt har en tidsförlust på 34 minuter per dag på grund av it-strul, program som kraschar och system som måste startas om. På en månad tappar man drygt 12 arbetstimmar på it-strul.

Smarta och fungerande verktyg kan underlätta arbetet för både chefer och medarbetare, medan system som strular är en källa till både onödiga utgifter och frustration. Som chef eller administratör kan behöva hantera många olika system – personal, verksamhet, avvikelser, budget, fakturering och planering. Alla system har olika förutsättningar och utseende samt är alltför ofta opedagogiska och ostabila.

Visions medlemmar upplever att it-strulet skapar en tidspress för arbetsuppgifterna som leder till ökad stress och försämrad arbetsmiljö. En Chefsmedlem säger: ”Vi behöver program som är enkla, stabila och fungerar med varandra för att få en bra och effektiv arbetsmiljö och som ger oss tid att arbeta med vår verksamhet. Inte system som när jag efter en timmes kämpandes med scheman kraschar när jag ska spara.”

Ser vi till kostnaden beräknat på tidigare nämnda exempel så lägger varje chef cirka 12 timmar i månaden på it-strul. Lägg där till att regionen har cirka 1 800 chefer i första linjen.

Lägg till administratörer och medicinska sekreterare, som är långt fler än cheferna, så kan man räkna ut hur mycket tid och pengar som spills.

Det talas ofta om vikten av att ha en bra arbetsmiljö, men mer sällan om den digitala arbetsmiljön. Det är säkert så att alla idag inte definierar datorer, mobiler och digitala system som orsak till arbetsmiljöproblem. Vi behöver se över de system vi har och ifrågasätta om de lever upp till kraven som arbetsmiljölagen ställer på vår arbetsmiljö.

Vad kan Västra Götalandsregionen som arbetsgivare göra? Det finns tre viktiga områden inom den digitala arbetsmiljön:

1. Anpassning till människan, till exempel program som är enkla att använda och lätta att hitta i.

2. Stöd för verksamheten, flexibla arbetssätt och hur man förenklar administrationen.

3. Fungerande teknik. Det ska vara stabilt och eventuella avbrott ska vara planerade.

Vi måste bli bättre på att följa upp våra arbetsmiljöförhållanden och se till att upphandlade system och produkter är användarvänliga och driftsäkra. It-skyddsronder är ett måste för att kartlägga och förbättra situationen.

Jonas Ericsson 
Ordförande Vision Västra Götalandsregionen