Debatt. .

2019-11-14 12:12
 Carl Schlyter är talesperson för Partiet Vändpunkt.  Bild: Jonas Ekströmer/TT
Carl Schlyter är talesperson för Partiet Vändpunkt.
Puffetikett
ETC Göteborg

Vi har tröttnat på att grupp ställs mot grupp

Alla borde ha makt över hur de minskar sina utsläpp, banksystemet måste reformeras och Sverige måste hålla ihop. Det skriver Carl Schlyter, talesperson för Partiet Vändpunkt, som har sitt första nationella möte i Göteborg i helgen.

Nu i helgen har Partiet Vändpunkt sitt första nationella möte, i Göteborg. Där samlas människor som vill att Sverige tar en ny riktning, där minskande klyftor och minskade utsläpp förenas. Där stressen på både människor och natur minskas. Där resurserna i vårt rika land fördelas bättre mellan människor och mellan landsdelar. Där solidaritet och sammanhållning byggs upp, inte rivs ned.

Januariöverenskommelsen gjordes för att bilda en regering, men den kommer inte lösa Sveriges problem. Klyftorna växer snabbt, mycket snabbt i Sverige. Då växer också konflikterna i samhället. Pressen att ta sig upp och lyckas växer när ens ekonomiska framgång kan avgöra barnens framtid. Då växer också egoism, konflikter och våld.

Utsläppen ökar trots den klimatkris som sker. Sverige misslyckas med fjorton och ett halvt av de sexton miljömål som riksdagen i princip var enig om för 20 år sedan. Tyvärr fortsätter istället besluten som ökar klyftorna, som till exempel avskaffad värnskatt och beslut som ökar slitaget på vår natur, som till exempel nya gruvor eller motorvägar i storstäder där de inte ens behövs. Jakten på en växande ekonomi går före solidariteten med varandra och våra barn och barnbarn.

Partiet Vändpunkt bildades i våras för att Sverige ska byta riktning. Vi har inte alla svar på alla problem, men vi tror att sättet att lösa dem på är att alla kan känna sig trygga och delaktiga i förändringen. För det behövs en ny kraft i politiken. Som nytt parti har vi inga pengar, inga resurser, annat än dem som alla som vill förändra bidrar med. Det återför politiken i folkets händer.

Vi har mycket att vara glada för, alla tidigare generationer har slitit hårt för att överleva, där livskvaliteten begränsades av vår förmåga att omvandla naturresurser till mat och saker som gjorde våra liv bekvämare. Fantastiskt nog har vi löst det problemet, vi kan tillverka mer nyttigheter, och även skräp, än vad vi någonsin kan behöva. Utmaningen är att fördela det rimligt. Ekonomins huvudproblem är inte längre att växa utan att hålla sig inom de ramar klimat och ekosystem sätter.

Vi är tre till fyra gånger rikare än när jag föddes, men inte lyckligare, däremot har koldioxidhalten ökat med mer än 25 procent! Sedan 1980 har klyftorna ökat extremt mycket och sedan 1990 har skatternas andel av ekonomin minskat så mycket att det finns 319 miljarder mindre till skola, vård och omsorg med mera.

Vi vill att Sverige ska byggas upp och hållas ihop. Därför vill vi, precis som i Norge, att tio procent av vattenkraftens värdeskapade behålls i de regioner där den finns, det skulle ge många miljarder till att öka servicen på landsbygden.

Vi vill att miljöskatterna höjs kraftigt, men att pengarna går tillbaka till folket. Därför vill vi, precis som i Kanada, att koldioxidskatten höjs men fördelas till folket, med glesbygdsbonus. Då får alla makten att bestämma hur man vill minska sina utsläpp, inte staten som bestämmer att just elcykel eller laddstolpe är det du får stöd till.

Vi vill att RUT-avdraget ges till kommuner som anställer folk att hjälpa sina sjuka och gamla istället för att ge stöd till rika och friska.

Inga miljöåtgärder i världen eller fördelningspolitiska förslag kan dock lyckas utan en reform av banksystemet. Det är komplext och förtjänar en egen debattartikel, men bankernas möjlighet att ”piratkopiera” pengar måste avskaffas, skuldtillväxt och spekulation begränsas och beskattas. Det är bristen på reform av skatte- och banksystem som har gjort att klyftorna växer, även när vi haft regeringar som höjt någon pension eller något bidrag.

Vi har tröttnat på att grupp ställs mot grupp och att alla ställer sig i sina oförsonliga hörn, indelar varandra i onda och goda. Vi har våra förslag, du kan tycka att de är bra eller dåliga, du kan gå med för att påverka dem. Vi vill återföra det politiska samtalet till att handla om sakpolitiken, de utmaningar vi står inför är gigantiska, men det går aldrig att få folkets stöd för förändringar om människor känner sig otrygga eller besluten fattas i hemliga rum över huvudet på folk. Därför kommer vi efter helgens möte tillsätta arbetsgrupper för att ta emot alla förslag för att lösa landets och världens problem, även du som inte ens är medlem men har en idé är välkommen att höra av dig. Kanske tycker vi olika, men vi lovar att lyssna, det är en bra start på förändring!

Carl Schlyter 
Talesperson, Partiet Vändpunkt