Debatt. .

2015-06-29 08:43
Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vi gillar inte det odemokratiska läget

De demokratiska instanserna har blivit åsidosatta av en företagarelit

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sedan en lång tid tillbaka har en detaljplan funnits om området runt vindkraftverket i södra Gårdsten. Stadsdelsnämnden i Angered har beslutat om att området skall vara ämnat för etablering av en företags- och forskningspark med inriktning mot hållbara företag, även kallat Greentech.

Företagen skulle jobba i nära samarbete med forskningsgrupper från stadens universitet och tekniska högskola som kunde etablera campusområden i detta område. Detta skulle kunna skapa tusentals nya anställnings- och utbildningsmöjligheter i området och sätta Angered på kartan som ett av Göteborgs flera innovationscentrum likt Lindholmen. Med dessa nya arbetstillfällen skulle en servicesektor i form av nya restauranger, butiker med mera också etableras.

I höstas fick vi i Vänsterpartiet Angered reda på att stadsbyggnadskontoret gett tillstånd till förvaltningsbolaget Serneke AB för en etablering av ett logistikcentrum i Göteborg Lastbilscentrals, GLC, regi. Ett logistikcentrum likt detta fanns inte med i detaljplanen för området. Att GLC tjänar på att flytta ut ur centrala staden och etablera sig nära Angeredsbron och påfarten till E45 kan man förstå med tanke på lägre markhyra och bättre förbindelser (särskilt om förslaget på en ny motorled från Angered till Partille, som kommer plöja genom Lärjedalen, blir verklighet i framtiden).

Beslutet att ge tillstånd fattades utan att ha först tillfrågat de folkvalda i SDN Angered, som är de som tagit fram den ursprungliga detaljplanen. En remiss om ändring av detaljplanen för att passa ett logistikcenter har i efterhand skickats till SDN i Angered som fått ge sina synpunkter på detta, vilket samtliga partier i SDN var emot och ansåg att detta bygge inte låg i linje med den utveckling man ville ha i området.

Trots att de folkvaldas remisssvar ännu inte hade behandlats i stadsbyggnadsnämnden så startade avverkning och sprängarbete i februari 2015 för logistikcentrumet. De boende i närområdet vars hus nu vibrerar i takt med sprängningarna och vars bilar täcks av damm från krossning av bergsmassan har inte heller fått någon information om att bygget skulle påbörjats. Utflyttningen från Agnesberg har ökat.

De utredningar som tidigare gjorts av området rörande miljöpåverkan har inte reviderats i och med förändringen av detaljplanen vilket vi ser ett stort behov av eftersom det nedanför det planerade logistikcentret ligger en gammal avfallsdeponi som är ett problematiskt område eftersom det måste täckas och skyddas för att inte riskera vår vattenförsörjning från Göta älv. Området kan vara ett riskområde för jordskred ner i Göta älvdalen och de omfattande sprängningar som nu görs och framtida tung trafik i området kan förvärra denna risk.

De argument som förs fram för detta förslag är att det ger fler jobbtillfällen i Angered men detta kommer handla om ett hundratals jobb som i mångt och mycket redan finns på andra delar i Göteborg (logistikcenter kommer att flytta sin verksamhet hit och därmed också de som redan är anställda där).

Vi i Vänsterpartiet Angered ser allvarligt på att de demokratiska instanserna har blivit åsidosatta av en företagarelit med kontakter till kommunens stadsbyggnadskontor. Att dessutom göra en satsning på fossilbaserad näring i stället för något hållbart för våra framtida generationer tycker vi är ett svek mot dagens unga i vårt samhälle.

Vi frågar därför stadsbyggnadskontoret hur de tänkte när man tillät Serneke att påbörja detta bygge utan att först tillfråga de demokratiskt valda i stadsdelsnämnden om beslutet?

Vi vill inte se att Angered blir ett centrum för lagerlokaler och omlastningskajer utan vi vill se ett grönt och levande Angered fullt av idéer och framtidstro!

Mattias Zetterberg, Yvonne Palm, Adrian Nählinder (V) 
Vänsterpartiet Angered genom Mattias Zetterberg, Yvonne Palm och Adrian Nählinder