Debatt. .

2019-12-04 11:02
”Istället för att ta lärdom av vad eleverna, pedagogerna och föräldrarna gör som uppenbarligen fungerar så väljer man att leva i förnekelse för det faktum att en skola i förorten, med sina förutsättningar, kan lyckas”, skriver debattören. Bild: Lars Pehrso
”Istället för att ta lärdom av vad eleverna, pedagogerna och föräldrarna gör som uppenbarligen fungerar så väljer man att leva i förnekelse för det faktum att en skola i förorten, med sina förutsättningar, kan lyckas”, skriver debattören.
Puffetikett
ETC Göteborg

Vetenskapsskolans resultat är inte ett dugg förvånande

Hammarkullsskolans rektor har anmält Safirskolan (före detta Vetenskapsskolan) till Skolinspektionen för orimligt höga betyg. Men att en skola i förorten visar goda resultat är inte konstigt, utan beror på engagerade lärare, föräldrar och elever, skriver dagens debattör, som tidigare arbetat på skolan.

Det finns flera avgörande faktorer som påverkar elevers lärande, engagemang, utveckling och resultat.

Det är ytterst problematiskt att en rektor i en förortsskola jämför sig med andra skolor i förorten i syfte att inte bara ifrågasätta resultaten utan problematisera hur stor andel av eleverna i skolan lyckas få goda resultat. Som om det inte spelar någon roll vilka förutsättningar eleverna, pedagogerna och föräldrarna har i elevers lärandeprocess så verkar det enligt den anmälande rektorns syn omöjligt att få en lyckad skola om den ligger i en förort. Istället för att ta lärdom av vad eleverna, pedagogerna och föräldrarna gör som uppenbarligen fungerar så väljer man att leva i förnekelse för det faktum att en skola i förorten, med sina förutsättningar, kan lyckas.

Jag har själv arbetat i den omtalade skolan och vikarierat i närliggande kommunala skolor. Som erfaren lärarstudent förvånar det mig inte ett dugg att resultaten ser ut som de gör i skolorna.

Förutom det faktum att majoriteten av lärarna och ledningen i den omtalade skolan har god kontakt med föräldrarna som tillsammans följer upp elevernas behov för att uppnå kunskapsmålen så brinner skolpersonalen för det pedagogiska arbetet och lärandet. Föräldrarna och elevernas syn på vikten av skola och lärande skiljer sig markant i jämförelse med vad kanske den anmälande rektorn har erfarit. Det finns inga tvetydigheter i att elevers inställning och attityd gentemot skolan påverkar vilka möjligheter och förutsättningar lärare har, kvalitén på undervisningen och i slutändan elevernas resultat. Dessvärre spenderar lärare i kommunala skolor undervisningstiden med konflikthantering och uppfostring i sådan hög grad att eleverna missar mycket av de ämnesrelaterade kunskaperna och förmågorna som de egentligen skulle utveckla under lektionen. Självfallet ingår konflikthantering och uppfostring av elever till demokratiska medborgare i uppdraget för samtliga pedagoger. Däremot är det ytterst problematiskt om själva undervisningstiden nästintill dagligen tas över av allt annat än just undervisning.

Skolpersonalen på den omtalade skolan arbetade dagligen fullt ut. Trots bristen på behöriga lärare så var de i tjänst när jag arbetade där kompetenta, pedagogiska och professionella i sina yrkesroller som grundskolelärare, förskolelärare och rektorer.

Självfallet har denna skola, likt andra skolor, brister. Skolan har efter varje anmärkning åtgärdat problemet som Skolinspektionen i sin tur accepterat. Gällande den före detta huvudmannen så arbetar han ej kvar där och att en hel skola, med dess engagerade personal och kompetenta elever, ska läggas ner är bara absurt. Både jag och mina kollegor utgick alltid från läroplanens föreskrifter i vår planering av lektioner, detsamma gäller de föreskrivna demokratiska värderingarna.

Vad gäller att skolan ligger i en förort så säger det ingenting egentligen. Vi hade ytterst sällan konflikter, undervisningen hade högt i tak, eleverna som bor i olika delar av Göteborg sporrade varandra att klara av lektionens mål och många av eleverna har högutbildade och engagerade svensktalande föräldrar. Något som den anmälande rektorn kanske inte kan relatera till i samma utsträckning.

Jag är inte ett dugg förvånad över elevernas resultat.