Debatt. .

2019-12-09 11:36
Foto: TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Värna om vårdens administration

Administratörerna är de första patienterna möter inom sjukvården. Skär man ner på dem tvingas vårdpersonalen täcka upp, skriver Jonas Ericsson från fackförbundet Vision.

I dag den 9 december vill Vision lyfta och föra fram alla våra medicinska sekreterare och sjukvårdsadministratörer som gör att sjukvården flyter på och vi får den vård vi behöver när vi behöver den. Det är inte administratörerna och sekreterarna som vårdar oss, däremot ser de till att du kommer dit du ska i rätt tid, de hjälper dig med dina frågor inför ditt besök, de planerar in ditt besök och är den du oftast träffar först när du kommer till sjukvården.

En arbetsdag i administrationen kan vara att boka in besök, skicka kallelser, diagnosregistrera besök för att statistik och se till att underlag till budget hamnar rätt i vårdens IT-system.

Vidare kan det vara att skriva journalanteckningar, brev, intyg, remisser och liknande utifrån diktat och svara i telefon mellan 8 och 17.

Som administratör är man även ett stöd för sina kollegor med frågor runt all administration.

 

Som sekreterare sitter man ofta i en reception ut mot entrén. Man ser och hälsar på alla som kommer in på mottagningen och jobbar aldrig ostört. Man är oftast den första patienten träffar

när de kommer in på mottagningen, vilket kräver ett bra bemötande och ett medmänskligt engagemang i en utsatt situation.

Man träffar många patienter och anhöriga, oftast är det glada möten där man visar dem rätt på mottagningen eller bara byter några ord när de vill prata lite innan sina besök.

Uttryck såsom irritation, ilska, frustration, oro och rädsla kan förekomma och vara svåra att hantera men oftast behöver man bara lyssna.

 

Så alla ni som någon gång varit i kontakt med sjukvården, skänk våra medicinska sekreterare och sjukvårdsadministratörer en extra tanke i dag. Även de som inte alltid syns är viktiga i vården.

Till våra arbetsgivare säger vi: spara inte på administrationen. Tar vi bort den vårdnära administrationen som det diskuteras i dessa ekonomiskt kärva tider hamnar de administrativa uppgifterna i stället på vårdpersonalen, som i sin tur får släppa sina vårduppgifter för att göra uppgifter de inte är utbildade för. Och i slutändan står vi med en vård med lägre effektivitet till en högre kostnad. Bra och effektiv administration leder till bra och effektiv vård.

Jonas Ericsson 
Ordförande Vision Västra Götalandsregionen