Debatt. .

2017-12-05 04:00
Fördubbling av antalet avgångar i och med Västlänken kan inte stämma, menar debattören.  Bild: Johan Nilsson/TT
Fördubbling av antalet avgångar i och med Västlänken kan inte stämma, menar debattören.

Varför skulle Trafikverket ljuga?

”Varför skulle Trafikverket ljuga?”. Trafikverkets jurist ställde en retorisk fråga under slutpläderingen på huvudförhandlingen vid Mark- och miljödomstolen. Fast vi är många som undrar just det – varför ljuger Trafikverket? Och vem som ska hållas ansvarig för att det sker.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 

I regeringsformens första kapitel (RF 1:9) står det att läsa:

"Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. (Lag 1976:871.)"  

Myndigheter ska alltså inte fara med osanningar. 

I sina officiella utskick skriver Trafikverket ”Med Västlänken fördubblas kapaciteten på Göteborgs central”. Bakgrunden till uttalandet kommer från Trafikverkets rapport Västlänken – trafikering, depåer och uppställning (2015) och syftar till att idag trafikeras centralen av 675 ankomster/avgångar och med Västlänken blir det totalt 1125. Både Västtrafik och Göteborgs stad påstår i sin tur att Västlänken skulle fördubbla kapaciteten, en uppgift de hävdar härstammar från Trafikverket via ovanstående rapport. 

Att kapaciteten skulle fördubblas borde ses som en viktig upptäckt, men står varken omnämnd i rapportens sammanfattning eller i slutsatserna, vilket i sammanhanget måste ses som mycket anmärkningsvärt. I själva verket skrivs faktiskt ingenting om att pendeltågstunneln skulle ge ökad kapacitet.

Uppgiften som Trafikverket försöker slå blå dunster med finner vi på sidan 49. Här skriver de att när Västlänken är färdigbyggd väntas 275 ankomster/avgångar vara kvar i centralens säckstation, följt av ”850 ankomster/avgångar går genom Västlänken”. Tillsammans blir det 1125. Den siffran har sedan blivit jämförd med uppgiften om att centralen idag trafikeras med 675 och det blir en till synes fördubbling. Det är ett falskt påstående.

Det intressanta är hur Trafikverket räknat fram de 850 som planeras via Västlänken. Myndigheten har vid tre olika tillfällen gett tre olika svar, men följande beräkning hävdar de är den korrekta. Ett trafikeringsdygn är 18 timmar, så vi börjar med att dela 850 med 18. Därefter dividerar vi med 2 eftersom vi vill veta hur många det blir per riktning. Och eftersom siffran avser ankomst/avgång behöver vi dividera ytterligare med 2 för att få fram antalet tåg. Vi får 850/18/2/2 = 12. Så för att nå siffran 850 behöver Västlänken trafikeras med tolv tåg per timma och riktning under trafikeringsdygnets alla timmar. Tolv tåg per timma och riktning är samtidigt Västlänkens operativa max för hur många tåg som tunneln klarar av.

 

"Det som styr hög- och lågtrafik är pendlarnas efterfrågan. Att med Västlänken komma upp till 850 måste tågoperatörerna köra i ständig högtrafik."Tolv tåg per timma och riktning motsvarar dessutom vad som idag är högtrafik ett par timmar på morgonen och eftermiddagen när pendlarna ska till och från arbete och skola. De allra flesta timmar under ett trafikeringsdygn är det lågtrafik med ungefär hälften så många tåg. Det som styr hög- och lågtrafik är pendlarnas efterfrågan. Att med Västlänken komma upp till 850 måste tågoperatörerna köra i ständig högtrafik. Det är naturligtvis inte är aktuellt. 

Dagens uppgift vid centralen, 675 ankomster/avgångar, är en faktisk trafikering med både hög- och lågtrafik. Att då jämföra den med en teoretisk tankegång att köra pendeltågen i ständig högtrafik kan inte ens kallas för att blanda äpplen med päron utan är inget annat än ett försök att vilseleda. Eller med ett annat ord, lögn. Någon fördubbling av kapaciteten existerar alltså inte. Inte ens på pappret. 

Trafikverket har med samma uppgifter också fört tågoperatörer och kommuner bakom ljuset. Det är synnerligen allvarligt. Tågoperatörer verkar tro att de kommer att kunna köra fler tåg mot vad de kan idag och kommuner tror att pendlarna får fler pendeltågsavgångar att välja mellan. Men inget av det är sant – de blir exakt lika många i framtiden som idag. Kanske till och med färre!

Vem är ansvarig för att myndigheten far med osanningar, infrastrukturministern, generaldirektören, regiondirektören eller Västlänkens projektchef?

Mats Lövgren  
Samordnare för nätverket Stoppa Västlänken nu