Debatt. .

2017-11-06 04:02
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Varför ska utsatta betala bussen för välmående?

Västra Götalandsregionen har som ambition att fördubbla kollektivtrafiksresorna och för att åstadkomma detta vill man krympa antalet zoner från sjuttio till tre. På pappret ser det fint ut: mindre krångel, billigare resor för dem som pendlar över kommungränserna och det kan leda till minskad trafik i innerstaden.


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


Dock finns det problem med detta förslag då det måste finansieras. Jörn Engström, projektledare på Västra Götalandsregionen, föreslår att reformen ska finansieras med ökade avgifter och för att få dagens bilister att bli framtida kollektivtrafikanter måste man införa ekonomiska incitament för att de ska ställa bilen. Alltså ska man höja månadsavgifterna för de boende i Göteborgs stad för att boende i kranskommunerna ska välja bussar och tåg. Vid en första höjning skulle ett månadskort för resande inom en zon stiga till 695 kr. Om Göteborgs stads subventionering tas bort skulle priset stiga till 745 kr. Fortfarande låter detta antagligen acceptabelt i många öron – alla vinner ju på en mindre biltät stad.

Dock borde förslaget analyseras ur ett klassperspektiv. Västra Götalandsregionens förslag går knappast i linje med Göteborgs stads satsning Jämlikt Göteborg som ska verka för minskade samhällsklyftor och ökad integration.

Med risk för att generalisera måste dock frågan ställas: Är det verkligen rimligt att kollektivtrafikberoende invånare i Göteborgs ekonomiskt utsatta områden ska betala för att pendlare från de mer välmående kranskommunerna ska välja att ställa bilen i carporten? En ensamstående flerbarnsförälder boende i Angered kan förmodligen inte välja bort kollektivtrafiken och ta cykeln till arbetet på andra sidan staden.

Det är en god tanke att vilja minska biltrafiken till och från Göteborg, men det är inte rimligt att de ekonomiskt underprivilegierade ska finansiera detta. Den dagen Västtrafik höjer priserna igen kommer långpendlarna starta bilen igen och inget är vunnet. Det är bättre att satsa på välanpassade tidtabeller som följs, god anknytningstrafik och pendelparkeringar.

Det ser märkligt ut att Västra Götalandsregionen vill genomföra en reformation som motverkar Göteborgs stads välbehövliga jämlikhetssatsning.

Maria Fredriksson, Göteborg