Debatt. .

2020-12-11 04:10
”Vi befinner oss mitt i en coronakris, och klimatkrisen pågår parallellt. Läget är allvarligt och det är bråttom. Det vi gör nu kommer att påverka livet inte bara för oss själva, utan även för framtida generationer”, skriver debattören.  Bild: Adam Ihse/TT
”Vi befinner oss mitt i en coronakris, och klimatkrisen pågår parallellt. Läget är allvarligt och det är bråttom. Det vi gör nu kommer att påverka livet inte bara för oss själva, utan även för framtida generationer”, skriver debattören. 
Puffetikett
ETC Göteborg

Vad är ni rädda för, Alliansen?

Alliansen i Göteborg fegar ut när det gäller granskning av den egna klimatpolitiken. Tänk om! Visa att er budget tål en klimatgranskning, eller är den bara tomma ord?  Det undrar miljöpartiets kommunalråd Karin Pleijel, kommunalråd

Vi är mycket besvikna att kommunstyrelsen sa nej till vårt rödgrönrosa förslag att ha en oberoende expertgrupp som granskar kommunens klimatpolitik. På samma sätt som det görs på nationell nivå i regeringen. Människor i Göteborg ska känna sig trygga med att stadens politik leder mot klimatmålen. Det finns redan andra kommuner har som har klimatråd.

Vi befinner oss mitt i en coronakris, och klimatkrisen pågår parallellt. Läget är allvarligt och det är bråttom. Det vi gör nu kommer att påverka livet inte bara för oss själva, utan även för framtida generationer. Modiga politiska beslut är helt avgörande för att vända utvecklingen. Enligt forskningen har vi cirka tio år på oss, då behöver vi veta att de beslut som fattas nu, driver utvecklingen åt rätt håll.

 På nationell nivå har riksdagen som en del i det klimatpolitiska ramverket tillsatt det klimatpolitiska rådet i bred politisk enighet. En oberoende grupp av experter som utvärderar och hjälper den nationella politiken att fatta tillräckliga beslut för att klara klimatmålen. Vi ser att ett liknande råd på lokal nivå, effektivt skulle driva på stadens klimatarbete.

Vi vill att Göteborg ska vara en föregångare som erbjuder draghjälp för andra inom miljö- och klimatområdet. Göteborg har tidigare tagit fram rapporten “Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” som beskriver vad vi i Göteborg behöver göra för att klara vår del av Parisavtalet. En av åtgärderna där är att tillsätta ett klimatråd på lokal nivå, som granskar den lokala politikens beslut.  Rådet skulle agera blåslampa för att det som politikerna i Göteborg beslutar om faktiskt tar oss mot klimatmålen, och inte stannar vid visioner som aldrig förverkligas. Vi ser det som en hjälp för oss politiker att veta om vi är på väg åt rätt håll. Frågan har diskuterats under en längre tid i den politiska arbetsgruppen för ett fossilfritt Göteborg och i november var förslaget uppe i kommunstyrelsen för beslut, men Alliansen och Demokraterna säger nej.

Varför vill Alliansen inte låta oberoende experter granska den egna klimatpolitiken?

 Genom att sluta upp brett kring klimatmålen, också i handling, kan staden skapa den tydlighet och långsiktiga krav som både invånare och närings­livet efterfrågar. Men istället för att ta ansvar duckar Alliansen. Det blir tydligt att de skrivningar som faktiskt finns i Alliansens budget om att nå Parisavtalet, bara är tomma ord eller i varje fall inget som tål att tittas närmare på. Att vägra en utomstående granskning är inte att visa ledarskap, det är att fega ur.

Göteborgarna tillhör den alltmer medvetna allmänhet, som tillsammans med Greta och miljörörelsen uppmanar politiker att lyssna på forskningen. Göteborg har också ett starkt näringsliv som tillsammans med investerare ser behovet av hållbara tekniksprång.  I Göteborg behöver vi visa att vi klarar att både lyssna på invånarna, på forskningen och underlätta för näringslivets omställning. Vi behöver ta oss över tröskeln till ett fossilfritt liv och kommer sakna det gamla fossilberoendet lika lite som vi idag saknar asbest och radonhaltig blåbetong. Att få en grupp av forskare som särskilt granskar stadens verksamhet skulle ge oss användbara verktyg och skjuts framåt i klimatomställningen.

Göteborg är en stolt universitetsstad och har redan samarbete både med Göteborgs universitet och med Chalmers. Värdefulla kontakter som skulle kunna hjälpa staden i rätt riktning när det gäller klimatomställningen.

Lunds kommun införde landets första klimatpolitiska råd på lokal nivå redan 2018. Där ser politikerna, oavsett partifärg, poängen med att få denna oberoende granskning som vägledning. Under 2020 har granskningen fokuserat på transporter. Ett område som i allra högsta grad är aktuellt även i Göteborg.

Ska Västsvenska företag klara sig efter covid-19-pandemi krävs att man ligger i framkant när det gäller klimatomställningen. Genom att underlätta både för invånarna och näringslivet kan kommunen göra skillnad på riktigt, se till att vi gör rätt investeringar för ett fossilfritt samhälle. Men då krävs förstås att staden både vågar ställa krav och att de beslut som fattas tål granskning.

 Ett klimatråd borde inte vara en stridsfråga mellan olika politiska partier utan en självklarhet. Tänk om Alliansen – visa att ni vågar stå för era beslut. Det är skarpt läge nu. Göteborgarna och stadens näringsliv är värda ett tydligt ledarskap för klimatet.

Karin Pleijel 
Kommunalråd i opposition för Miljöpartiet de gröna.