Debatt. .

2019-12-11 10:42
Nato övar utanför Trondheims kust 2018 Foto: Gorm Kallestad / TT / NTB
Nato övar utanför Trondheims kust 2018
Puffetikett
ETC Göteborg

Ta itu med de verkliga hoten

Istället för öka anslagen till militären borde Sverige lägga pengarna på att bekämpa klimathotet och sociala orättvisor, skriver dagens skribent i ett öppet brev till Sveriges riksdag och regering.

Bevisen hopar sig kring vår påverkan på klimatet och nödvändigheten av internationellt samarbete. I detta läge beslutar Sveriges riksdag och regering att under ett fåtal år öka Sveriges militära utgifter från 54 miljarder kronor till 84 miljarder per år. Beslutet ifrågasätts av militärledningen, som kräver ännu större utgiftsökningar. Hittillsvarande militära satsningar bygger på en felaktig analys av hoten mot Sverige.

Man anför att Östersjöområdet hotas av ryskt angrepp. Militärledningen och försvarsministern betecknar fredsrörelsens sakliga invändningar som desinformation, trots att invändningarna grundas på fredsforskningens självständiga och objektiva fakta. Fredsinstitutet Sipri anger Natos rustningsresurser till 52,8 procent av världens och Rysslands till 3,4 procent.

Sveriges försvarsstrategi styrs av Natos intressen, bland annat via dess informationscentrum Stratcom i Riga, till vilket Sverige är anslutet. Det är istället Nato självt som framstår som hotfullt. Nato har brutit sina egna upprepade löften från 1990 och 1991 att inte utvidga sitt aktionsområde till de forna så kallade öststaterna och befinner sig nu vid Rysslands gräns på flera avsnitt. Natos flerfaldigt överlägsna militära styrka bygger på den västliga militärindustrins behov av ständiga vapenaffärer med nya vapensystem. Det senaste är det automatiska drönarkriget, där attackbesluten fattas av vapensystemet självt utan mänsklig kontroll.

Vi fyrtiofem deltagare i seminarium och prisutdelning till fredsforskaren Jörgen Johansen av ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente” uppmanar Sveriges riksdag och regering att snarast ompröva de orimligt höga militäranslagen. Istället bör man ägna kraft och alla dessa miljarder åt den miljöförstöring, de klimathot och de sociala och ekonomiska orättvisor som mänskligheten redan lider av i allt högre grad, inte minst genom de militära aktiviteterna.

Vi deltagare önskar också förmedla vår erfarenhet av minskande folkligt förtroende för rikspolitikens förmåga att hantera dessa överhängande hot. Mot detta växer inte minst ungdomens och de äldres uppror. Vi manar er att ta itu med de verkliga hoten och att besvara denna skrivelse.

OLA FRIHOLT 
Ordförande i Fredsrörelsen på Orust