Debatt. .

2019-11-13 15:45
Foto: Erik Nylander/TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Ta inte hjälp av tobaksindustrin

Det finns inga bevis för att e-cigaretter skulle vara bättre än tobak på lång sikt, skriver representanter för Hjärt-Lungfonden i en direktreplik.

Richard Wernemar från Philip Morris skriver att fler rökfria alternativ behövs för att fler rökare ska lägga cigaretterna på hyllan. Samtidigt påstår han att tobak och nikotin inte orsakar tobaksrelaterad död. Trots den senaste tidens händelseutveckling i USA med svåra nikotinförgiftningar, dödsfall och massiv kritik mot e-cigaretter, antyder Richard Wernemar också att det främst är rök från cigaretter som är skadlig, inte rök från e-cigaretter.

Nikotin är ett ämne som ger kärlskador och ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ-2 och fosterskador. Detta alldeles oavsett hur man får i sig det. Vid e-cigarettrökning bildas dessutom en ånga som utöver nikotinet också innehåller de cancerframkallande ämnena formal- och acetaldehyd samt flera metaller som irriterar luftvägarna. Att prata om mer och mindre skadlig rök blir på strikt vetenskaplig nivå därför helt felaktigt.

Händelseutvecklingen i USA, där hälsoministern tillfälligt har förbjudit alla e-cigarettprodukter som innehåller smakämnen på grund av den stora spridningen av alternativa tobaksprodukter med konsekvenser i form av e-cigarettrelaterad svår akut lungsjukdom, gör det knappast mer inspirerande för oss i Sverige att lyssna på tobaksindustrin.

För människor som vill sluta röka finns effektiva metoder som har stöd i oberoende forskning vid landets universitet och universitetssjukhus. Oberoende forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar också att e-cigaretter i första hand används av rökare i tillägg till vanliga cigaretter och att mycket tyder på att e-cigaretter är en inkörsport till rökning bland unga.

Den europeiska lungorganisationen, European Respiratory Society, sammanfattar de långsiktiga effekterna av att röka e-cigaretter som "okända". Det finns enligt dem inga bevis för att e-cigaretter skulle vara bättre än tobak på lång sikt. En oberoende kartläggning av e-cigarettens potentiella hälsoeffekter skulle ge en tydligare bild av e-cigarettens inverkan på människors hälsa.

Enligt CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har bruket av e-cigaretter i Sverige ökat med 70 procent bland gymnasieeleverna under de senaste fyra åren. Än en gång tvingas vi bevittna tobaksindustrins hänsynslösa framfart, där de som ännu inte har börjat röka, det vill säga ungdomarna, blir de största förlorarna.

Låt Göteborg bli landets första rökfria stad, men ta hjälp av den oberoende forskningen, inte av tobaksindustrin!

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Johan Grunewald, vice ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd