Debatt. .

2017-10-05 11:43
Foto: Björn Larsson Rosvall /TT

Ta inte bort miljökrav för byggnation

Göteborg profilerar sig som en SmartCity, en hållbar framtidsstad. Inom bostadsområdet satsar Göteborg på klimatsmarta lösningar med resurssnål energihushållning för uppvärmning och byggande.

VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


Statliga riktlinjer vid planering och marktilldelning för bostadsbyggande ges genom Plan- och bygglagen, PBL. Vissa kommuner, bland annat Göteborg, tillämpar striktare krav, särkrav. De kan gälla miljöanpassning av bostäder för energihushållning, isolering av hus, solceller på taken och stadsplanering. Istället för dyra parkeringsgarage kan man planera för klimatsmart mobilitet med kollektivtrafik, bilpooler och cykel. För att minska fossila utsläpp och klimatförändringar är dessa miljökrav viktiga.

I kommunstyrelsen motionerar Moderaterna i Göteborg och vill rucka på reglerna för att ta bort kommunens särkrav för miljöanpassat byggande. Att bygga fler och billigare hus är bra, men att ta bort miljökraven är helt fel väg att gå. I stället vore det rimligt att göra motsatsen, att Göteborg fortsätter att gå före i klimatanpassning och utvecklingen mot en SmartCity genom att utvidga särkraven för byggindustrin med krav på miljö- och klimatanpassning av byggandet.

Hur ställer sig övriga partier?

Dan Baeckström Roze Maljanovska och Gunnar Rydnell, Medlemmar i Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg