Debatt. .

2016-02-08 07:54
”Vi anser att det är nödvändigt att ingå ett värdlandsavtal med Nato, som syftar till att Sverige ska kunna ta emot militär hjälp ifrån Nato i händelse av kris eller krig”, skriver debattörerna.  Bild: Antonio Calanni/AP/TT
”Vi anser att det är nödvändigt att ingå ett värdlandsavtal med Nato, som syftar till att Sverige ska kunna ta emot militär hjälp ifrån Nato i händelse av kris eller krig”, skriver debattörerna.

Sverige behöver Nato

Värdlandsavtalet borde följas upp med ett äkta Natomedlemskap.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Omvärlden har inte varit så osäker som den är i dag på flera decennier. Vi upplever just nu den största migrationskrisen sedan andra världskriget i spåren av den misslyckade arabiska våren i Mellanöstern. Samtidigt har vi en östlig granne, Ryssland, som återigen militariseras och som ockuperar fredliga grannländer. Precis nu som då är det inte Sverige som står för fientlig retorik, militarisering eller aggression.

Sverige står inte för aggressionen men vi har en moralisk plikt att vara med och säkerställa världsfreden samtidigt som vi inte har råd att vara naiva – vi måste ha möjligheten att försvara vårt eget land och våra demokratiska värderingar. 

Liberalerna valde att inte delta i försvarsuppgörelsen förra året eftersom medlen som tilldelades försvaret inte räcker för att Sverige ska kunna försvara sin påstådda alliansfrihet. Sverige är i dag ett land som varken har kapaciteten att försvara sig själv eller ett land som ingår i en försvarspakt som kan försvara Sverige och det svenska folket om Ryssland väljer aggressionens väg. Socialdemokrater betonar vår militära alliansfrihet trots att vi rustat ned vårt försvar till det oigenkännliga.

Vi anser att det är nödvändigt att ingå ett värdlandsavtal med Nato, som syftar till att Sverige ska kunna ta emot militär hjälp ifrån Nato i händelse av kris eller krig. Oavsett värdlandsavtal är Sverige redan i praktiken allierad med Nato. Även om den rödgröna regeringen konstant upprepar att landet är militärt alliansfritt, är det inte så som Ryssland, våra grannländer och resten av världssamfundet uppfattar det.

Vår bedömning är att Ryssland sedan många år dragit slutsatsen att om det kniper kommer Sverige att söka sig till Nato för skydd. Å andra sidan är Nato tydligt med att utan medlemskap kan Sverige inte få några försvarsgarantier. När det kommer till Natomedlemskap måste man både tänka med hjärta och hjärna. Vi har försatt oss i en situation där alliansfriheten saknar både trovärdighet och försvarskapacitet, samtidigt som vi står utanför försvarsalliansen Natos kollektiva säkerhet.

Att vi säger oss inte vilja ta emot några försvarsgarantier blir särskilt intressant eftersom vi själva är frikostiga med att lova stöd till andra. Den ensidiga, svenska solidaritetsförklaringen omfattar formellt EU:s 29 medlemsländer samt Norge och Island (varav de flesta är medlemmar i Nato). Vi ställer ut solidaritetsförklaringar till höger och vänster, men vidtar inga praktiska förberedelser eller ens planering för att infria dem. 

Det sätt som den rödgröna regeringen har närmat sig Nato i praktiken anser vi dock vara fel. Det svenska folket har rätt till uppriktig information av regeringsföreträdare. Socialdemokrater och miljöpartister fortsätter anpassa Sveriges militära försvar till Nato. Vi har anpassat oss tekniskt, taktiskt och organisatoriskt så att vi nu på många punkter är helt beroende av Natos stöd. Och genom att på samma gång vifta bort frågan om medlemskap i den allmänna debatten har Socialdemokraterna och Miljöpartiet byggt upp ett demokratiskt underskott som saknar motstycke.

Vi anser att Sverige endast kan försvara sig själv samt bäst arbetar för fred genom att vara medlem i Nato. Värdlandsavtalet borde följas upp med ett äkta Natomedlemskap.

Piotr Kiszkiel & Robert Hannah 
Piotr Kiszkiel är ordförande för Liberalerna Göteborg och Robert Hannah är riksdagsledamot för Liberalerna Göteborg