Debatt. .

2016-02-16 16:12

Svenskt Nato-medlemsskap ökar risken för militär upptrappning

Kärnvapenmakterna håller oss alla i gisslan, hela tiden. Värdlandsavtalet ökar risken i varje fall för Sveriges del eftersom Ryssland kan uppfatta ett ökat hot. Sverige blir fiende, skriver Karin Utas Carlsson.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

”Sverige behöver Nato” menar göteborgsliberalerna Piotr Kiszkiel och Robert Hannah i fredagens nummer av ETC. Det finns mycket som tyder på att det är Nato som tycker sig behöva Sverige. Varför är man annars så angelägen att dra in Sverige som speciellt intressant samarbetspartner? Nato har sedan Kalla krigets slut och Sovjetunionens sammanbrott målmedvetet ökat sin närvaro vid Rysslands västra gränser. Det räcker att se en karta över de länder som är medlemmar i Nato. Dragkampen om Ukraina mellan å ena sidan EU och Nato å andra sidan Ryssland är en starkt bidragande orsak till kriget i och om Ukraina och det därefter försämrade politiska läget.

Nato är en militärallians vars doktrin lutar sig starkt emot kärnvapenavskräckning, t o m att använda kärnvapen först! Detta förbiser liberalerna gärna. Värdlandsavtalet inbjuder till att bygga baser med infrastruktur, materiel och personal för att använda i kris och krig emot ett tredje land. Läs Ryssland eftersom det ses som fienden idag. Detta ökar spänningarna, Det är maktpolitik där båda parter tänker likadant men med omvända förtecken.

Artikelförfattarna skriver att Ryssland och omvärlden redan ser Sverige som allierad med Nato. Men om det nu är så varför bekymrar sig då Ryssland över vår allt närmare anslutning via Värdlandsavtal så att man offentligt uttalar sin oro?

Artikelförfattarna talar om försvarsgarantier då vi ansluter oss till Nato. VAD skulle Ryssland tjäna på att anfalla oss? Det Ryssland har intresse av är en buffert mellan sig och Nato. För dem är det illa nog med Baltstaterna och Polen där Nato ständigt övervakar med flyg och satelliter och har täta militärövningar och maktdemonstrationer nära den ryska gränsen.

Och OM nu Ryssland skulle anfalla t ex någon baltisk stat, tror artikelförfattarna att det finns garantier att Nato skulle skydda dem? Vad vi ser är att stormakterna krigar genom ombud, och resultatet blir långvariga krig och fruktansvärt mänskligt lidande som i Syrien eller ett lågintensivt krig som i Ukraina.

Kärnvapenmakterna håller oss alla i gisslan, hela tiden. Värdlandsavtalet ökar risken i varje fall för Sveriges del eftersom Ryssland kan uppfatta ett ökat hot. Sverige blir fiende.

Militär upptrappning sker på båda sidor och Sverige har hamnat emellan. Vi bör minska spänningarna, fungera som kloka förhandlare och använda de stora kunskaper om konstruktiv konflikthantering som världen så väl behöver idag och som faktiskt finns! Det handlar om att se konflikter ur alla tänkbara perspektiv, inte utse fiender, att öka förtroende och att undvika upptrappningar. Detta behöver världen mer än någonsin. Sverige gör bäst nytta som alliansfri stat, neutral i krig.

Karin Utas Carlsson 
Fil.dr pedagogik (konflikthantering) Nej till Nato, Fredsam Göteborg