Debatt. .

2019-09-26 07:56
Puffetikett
ETC Göteborg

Ställ om till ett grönt arbetsliv, Göteborg

Göteborgs stad måste tillsammans med facket ta sig an miljö- och klimatfrågor. Det skriver fyra fackliga representanter i dagens debattartikel.

Som fackliga organisationer vill Vision Göteborg, Kommunal Väst, Akademikerförbundet SSR och Sveriges Arkitekter Göteborg att Göteborgs stad gör mer för att motverka klimatförändringarna och går i täten som föredömlig arbetsgivare. Vi kräver att Göteborgs stad tar aktiva steg för ett hållbart arbetsliv i en hållbar framtid.

Fackföreningsrörelsen har en lång tradition av att driva viktiga frågor som arbetsmiljö och arbetsrätt och vara en del av den pågående samhällsdebatten i olika politiska frågor.

Vi behöver nu tillsammans med arbetsgivaren ta oss an de stora miljö- och klimatfrågorna och väva in dem i våra organisationer. Våra barn och ungdomar har tagit steget och till och med strejkar för att vuxna, politiker och företag ska ta till sig och agera för att möta upp de stora klimatutmaningarna. Klimatet är självklart också en facklig fråga.

Vi fackliga vill påverka så att arbetsgivaren tar steg i rätt riktning och tar krafttag i miljöfrågor. Vi nöjer oss inte med miljöplaner och dokument som uppdateras varje år utan att någonsin komma i praktisk tillämpning.

Utifrån ovanstående vill vi uppmana vår arbetsgivare att omgående:


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Säkerställa att våra pensionspengar investeras i hållbara fossilfria aktier och fonder. Att förvaltarna är aktiva ägare av aktier och fonder och pressar bolagen till aktivt klimatarbete på stämmor.

Miljöcertifiera samtliga sina verksamheter.

Avstå flygresor till förmån för tåg då detta gör stor klimatnytta.

Utbilda oss medarbetare i att bli mer klimatsmarta på jobbet och i vår vardag. Detta då klimatomställning kräver ny kunskap.

Utse miljöombud inom arbetsplatsen och skapa en miljökommitté på arbetsplatserna.

Erbjuda alla medarbetare en kollektivtrafikförmån med subventionerad kollektivtrafik.

/ Sonia Koppen

Ordförande, Vision Göteborg

/ Anna Skarsjö

Ordförande, Kommunal Väst

/ Magnus Lagström

Kommunombud/Huvudskyddsombud, Akademikerförbundet SSR Göteborgs Stad

/ Neda Sherafat

Vice ordförande, Sveriges Arkitekters fackliga lokalförening Göteborgs Stad