Debatt. .

2020-06-22 16:21
Foto: TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Skyddsombuden räddar liv

”Vi hör också vittnesmål om att skyddsombud blir aggressivt bemötta nu under corona. Skyddsombud som begär skyddsutrustning blir både nekade skydd och illa bemötta.”

Varje vecka dör någon till följd av sitt arbete och var tredje dödsolycka i byggbranschen sker på arbetsplatser där skyddsombud inte har tillträde. I början av året lade den socialdemokratiskt ledda regeringen fram ett förslag på riksdagens bord som handlar om en utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, vilket innebär att de skulle få möjlighet att besöka fler arbetsplatser.

Den lokala samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen är väsentlig för arbetsmiljöarbetet och den svenska modellen. Nu står det dock klart att riksdagen kommer fälla förslaget. Det är djupt beklagligt att en majoritet i Sveriges riksdag vägrar inse vikten av detta förslag. Ytterst handlar det om liv och död. Sverigedemokraterna anser till och med att de regionala skyddsombuden borde avskaffas. Det är helt fel väg att gå. För oss socialdemokrater och LO är det otänkbart att tumma på arbetsmiljön – särskilt i dessa kristider. Nu mer än någonsin behöver vi säkra arbetsplatser. 

Vi hör också vittnesmål om att skyddsombud blir aggressivt bemötta nu under corona. Skyddsombud som begär skyddsutrustning blir både nekade skydd och illa bemötta. Naturligtvis finns det arbetsgivare som hörsammar personalens kompetens och önskemål, men i allt för många branscher stöter de fackliga på motstånd. Ett färskt exempel är hur Sahlgrenska Universitetssjukhuset på vissa avdelningar låste in skydd och förbjöd personal att använda skydd även vid patientnära arbete. Detta trots att det inte längre är någon brist på till exempel munskydd. Andra exempel är taxichaufförer som kör färdtjänst, de nekas skydd, trots att de förväntas knäppa säkerhetsbälten och hjälpa sina passagerare på ett sätt där det omöjligt går att hålla två meters avstånd. Spårvagnsförare, tågvärdar och personal på exempelvis bensinstationer är andra drabbade grupper.

Så att i detta läge vilja inskränka skyddsombudens tillträde till arbetsplatserna är inte bara tondövt. Det är dessutom farligt.

Arbetsplatsolyckor med dödlig utgång har legat på ungefär samma nivå under 10 års tid. Det är nu dags att på riktigt nå en nollvision – att någon dör på sin arbetsplats år 2020 är ett totalt misslyckande för Sverige. Att då rösta nej i riksdagen och som SD, vilja ta bort regionala skyddsombud, skapar helt enkelt misstankar om att dessa partier sätter företagens intressen före arbetarnas säkerhet. Tvärtom så behöver de regionala skyddsombuden få utökad tillträdesrätt till arbetsplatser som inte har skyddsombud för att säkerställa att riskanalyser blir gjorda och att det utfärdas åtgärder utefter kontinuerliga skyddsronder. 

I det starka samhället ska ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. Vi socialdemokrater och LO kommer outtröttligt fortsätta kämpa för en trygg och säker arbetsmiljö, för att svenska löntagare ska kunna komma hem efter jobbet - friska och hela. I det arbetet är de regionala skyddsombuden helt avgörande.
////

Christine Marttila, Ordförande för LO-distriktet Västsverige

Anna Johansson (S), riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot

Gunilla Carlsson (S), riksdagsledamot

Johan Büser (S), riksdagsledamot