Debatt. .

2019-01-10 04:00
Konsekvenserna av stänga ner El Sistema och Lokal 426 i Västra Göteborg  vore förödande eftersom så många unga i stadsdelen påverkas av detta, menar debattörerna. Foto: Henrik Montgomery/TT
Konsekvenserna av stänga ner El Sistema och Lokal 426 i Västra Göteborg vore förödande eftersom så många unga i stadsdelen påverkas av detta, menar debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Skoleleverna: Låt ungdomsverksamheten i Västra Göteborg få fortsätta

Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg föreslår att budgeten som omfattar en meningsfull fritid och ett demokratiskt inflytande för unga ska minskas med 3 000 000 kronor.

Den 15:e januari ska det beslutas om hur budgeten för Västra Göteborg under tidsperioden 2019–2022 ska se ut.

Inom ”Sektor Samhälle och Kultur” finns förslag att antingen:

Stänga ner El Sistema eftersom stadsdelsnämnden inte har ansvar över det längre

Dra in en enhetschef och minska undervisningen för kulturskolan

Stänga ner fritidsgården ”Lokal 426” och flera demokratiska möjligheter för unga som Demokratidagen, Tynneredsdagen och Medborgarkontoret.

Konsekvenserna av ett sådant här beslut vore förödande eftersom så många unga i stadsdelen påverkas av detta.

I nämndens egna konsekvenser står det att “Nedläggning av demokratifrämjande åtgärder som Tynneredsdagen, Demokratidagen och Medborgarkontoret påverkar stadsdelens uppdrag att främja medborgarnas möjlighet att delta i demokratiska processer och att minska utanförskap.”

På bara detta förstår man hur viktigt det här är. Om vi tar demokratidagen så handlar det inte bara om att “främja medborgarnas möjlighet att delta i demokratiska processer” utan det handlar även om engagemang, inspiration och rätten att få vara den man är. Om politikerna i Västra Göteborg röstar för att ta bort en sån här dag av unga för unga vars budget egentligen inte sparas in jättemycket på kommer stadsdelen att sjunka ner ännu mer vad det gäller ungt inflytande vilket vore katastrofalt.

Att stänga ner fritidsgården “Lokal 426” vore ogenomtänkt inte bara på grund av “förslaget att lägga ned fritidsgårdar ger minskade förutsättningar att arbeta mot alkohol och droganvändning” som det står i konsekvenserna utan även för att många unga söker sig till fritidsgården för att vara med folk socialt och känna att de tillhör en grupp. Lokal 426 har även rastöppet flera dagar i veckan för att eleverna på Påvelundsskolan 7–9 ska ha något att göra under de långa rasterna och håltimmarna som förekommer till stor del på grund av lärarbristen. Alltså är Lokal 426 därmed också ett ställe som ger unga i stadsdelen en mer meningsfull fritid och en trygghet.

Något mer som ger ungdomar i stadsdelen en mer meningsfull fritid är Kulturskolan och El Sistema. I Kulturskolan får barn och unga mellan 6 och 19 år spela instrument, dansa, måla, sjunga, filma, spela teater och göra mycket annat kul. Kulturskolan ger möjligheten att utvecklas i olika estetiska ämnen men tyvärr är köerna redan väldigt långa och det här är något som finns som mål för Göteborgs stad att jobba bort. Därför skulle det vara helt ologiskt att dra in en enhetschef och minska kulturskolans undervisning eftersom det bara skulle göra köerna längre.

Det skulle också som stadsdelsnämnden själv skriver “Ge ett kortsiktigt ekonomiskt resultat men en långvarig negativ effekt för verksamheten”. Att stänga ner “El Sistema” skulle även det vara dumt men här finns det en anledning som är att nämnden inte längre har ett ansvar över “kompensatoriska insatser i förskola och skola” eftersom den relativt nyöppnade grundskoleförvaltningen har hand om det. Därmed skulle det enligt oss vara en bra lösning att “El Sistema” fortsätter som det har gjort men att grundskoleförvaltningen tar hand om den ekonomiska delen.

Så till alla som läser och påverkas av det här, snälla agera!

/ Rasmus Djerf, 15 år

Påvelundsskolan 7–9

/ Emilia El-Aaraj, 15 år

Önneredsskolan F–9

/ Arvid Ekberg, 14 år

Påvelundsskolan 7–9

/ Emil Fredriksson, 14 år

Påvelundsskolan 7–9

/ Mons Hovde, 15 år

Påvelundsskolan 7–9