Replik. .

2015-05-04 07:40
Även om Carina Örgård försöker påskina motsatsen, finns det inga meningsskiljaktigheter mellan oss i synen på det stora behov som finns hos barn och unga som flyr till Sverige, skriver Jonas Andersson.  Bild: Maja Suslin/TT
Även om Carina Örgård försöker påskina motsatsen, finns det inga meningsskiljaktigheter mellan oss i synen på det stora behov som finns hos barn och unga som flyr till Sverige, skriver Jonas Andersson. 

Skillnaderna mellan oss är inte så stora

Även om Carina Örgård försöker påskina motsatsen, finns det inga meningsskiljaktigheter mellan oss i synen på det stora behov som finns hos barn och unga som flyr till Sverige. Det är, precis som Örgård skriver, ett behov som dessutom kommer att öka. Västra Götalandsregionen, liksom övriga delar av Sverige, står inför stora utmaningar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vad Carina Örgård glömmer, eller låtsas glömma, är att vi i den nya politiska ledningen alldeles nyligen tog över ansvaret för hälso- och sjukvården efter fyra år med en politisk ledning där Vänsterpartiet ingick. Jag och Carina är helt överens om att det finns stora brister i regionens bemötande av denna målgrupp, men det är inte så att vi på det knappa halvår vi i den nya ledningen haft ansvaret hunnit att rasera en väl fungerande verksamhet. Den budget för hälso- och sjukvården som ligger för 2015, inklusive uppdrag och prioriteringar, är fortfarande till stora delar den budget som förhandlades fram med Vänsterpartiet vid makten. Den stora skillnaden är att vi i den nya ledningen gett hälso- och sjukvården ett resurstillskott på drygt 750 miljoner kronor, som också kommer nyanlända barn och unga till del.

När vi tog över ledningen blev vi tidigt uppmärksammade på de stora brister som finns i regionens stöd för denna målgrupp. Det handlade både om att stödet var ojämlikt fördelat över regionen och om att det saknades ekonomiska och personella resurser att möta det stora behov som fanns.

Vi initierade därför i januari en utredning som ännu inte är färdig. Utredningen ska kartlägga regionens insatser och genom utredningen vill vi skapa oss en helhetsbild av behov och resurser. Den bilden saknas i dag. Med hjälp av utredningens resultat kan vi med större precision satsa de resurser som krävs för att skapa en fullgod vård för målgruppen. Utredningen är fortfarande inte färdig utan kommer att presenteras för oss i hälso- och sjukvårdsstyrelsen först i maj.

Bland oss fem partier som i dag leder Västra Götalandsregionen finns det en stor enighet i att vi behöver stärka insatserna. Vi är beredda att avsätta de ekonomiska resurser som kommer att krävas för att förverkliga de insatser som möter behovet. Dessa insatser kommer till stor del att genomföras i regionens egen regi, men i ledningen är vi också öppna för att ta tillvara de resurser som finns inom såväl frivilligorganisationer som inom den sociala ekonomin. Att ställa dessa resurser utanför vore ett slöseri.

Jag hoppas att Carina Örgård och hennes partikamrater kommer att stödja de satsningar som kommer att bli aktuella inom en snar framtid. För trots den skarpa kritik som Örgård riktar mot mig och den nya ledningen i Västra Götalandsregionen tror jag faktiskt inte att skillnaderna oss emellan är speciellt stora.

Jonas Andersson (FP) 
Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen