Insändare. .

2018-11-29 13:59
Bild: caroline Lundgren
Puffetikett
ETC Göteborg

Skanstorgets öde avgörs utan demokrati!

Vår förhoppning att många göteborgare engagerar sig i denna viktiga fråga.

Vad innebär begreppet "direktdemokrati", som tillämpas i Göteborg? Den demokratiskt valda Fastighetsnämnden har efter sitt möte den 26/11 publicerat "vinnande förslag" att bebygga Skanstorget - utan att det funnits möjlighet att rösta på att behålla torget som allmän plats!

4293 personer, cirka en procent av stadens befolkning, har deltagit i omröstningen. Det finns inga exempel i vårt land på att bebygga torg och Skanstorget med sin anknytning till Skansen Kronan är en av stadens viktiga kulturmiljöer.

Skanstorgets Strategigrupp är en ideell och opolitisk grupp med krav på att behålla torget, som en allmän plats. Vi har lämnat in Göteborgsförslaget nr 728: "Ett bebyggt Skanstorget kan aldrig återskapas!". Den 28/11 har 893 personer röstat på detta förslag med avslutning den 19/12. Vi har även illustrerat torgets möjligheter med en perspektivbild, som publicerats i GP.

Mot bakgrund av detta har Fastighetsnämnden fattat beslut om Skanstorget innan man tagit ställning till vårt medborgarförslag. Med stor oro ser vi hur kortsiktiga politiker säljer ut allmän mark till privatisering, som kan följas av fler.

Vi har fått stöd av flera insändare och det är vår förhoppning att många göteborgare engagerar sig i denna viktiga fråga, som gäller såväl demokrati som att behålla våra allmänna platser! Ett allmänt möte i oktober ska nu följas av ett "Skanstorgsmöte" på söndagen den 2 december, dit alla är välkomna och kan lämna förslag på hur Skanstorget kan utformas som "ett torg för alla".