Debatt. .

2018-01-11 03:41
”Den söndersmulade styrningen slår mot kvaliteten och effektiviteten, och i slutändan är det patienterna och personalen som blir lidande”, skriver debattörerna. Foto: Bertil Ericson / TT
”Den söndersmulade styrningen slår mot kvaliteten och effektiviteten, och i slutändan är det patienterna och personalen som blir lidande”, skriver debattörerna.

Sjukhusvården måste förstatligas

Dagens sjukvårdsorganisation fungerar inte – det ser vi bevis på runt om i landet. Det är uppenbart att det inte räcker att lappa och laga i systemet. Kristdemokraterna vill i stället genomföra århundradets sjukvårdsreform – vi vill förstatliga den avancerade sjukhusvården.

Vi kan inte stillasittande se på när regionerna håller på att misslyckas med en av sina mest grundläggande uppgifter: att ge befolkningen vård på lika villkor. I dag har vi oacceptabla regionala skillnader i medicinska resultat, tillgänglighet och bemötande som leder till att vården skiljer sig åt beroende på vilken bostadsadress man har. Så kan vi inte ha det.


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


Att sjukvården i Sverige styrs genom 21 olika landsting och regioner fungerar inte längre. Organisationen är varken anpassad till den sjukvård som vi kan och har i uppdrag att leverera i dag, eller till de behov som står för dörren. Den söndersmulade styrningen slår mot kvaliteten och effektiviteten, och i slutändan är det patienterna och personalen som blir lidande. Äldre och patienter med kroniska sjukdomar drabbas hårdast. Resultaten talar sitt tydliga språk – regionerna har i detta avseende passerat sitt bäst före-datum.

Eftersom ett omritande av kartan för den regionala nivån – där sjukvården ingår – tyvärr misslyckades, är regionfrågan lagd åt sidan för lång tid framöver. Men sjukvården får inte lämnas åt sitt öde. Behovet av förändring är fortfarande lika stort.

Sjukvården blir alltmer högspecialiserad, och en ökad sam-ordning och gemensamma lösningar är nödvändiga för att alla ska få del av den snabba utvecklingen av banbrytande medicinska framsteg. Detta gäller även vården i de större regionerna, såsom Västra Götalandsregionen, som också drabbas av den bristande nationella samordningen. Oavsett var i landet man bor ska man ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid.

Träning ger färdighet, och därför är det också viktigt att läkare och andra yrkesgrupper ges möjlighet att vara aktiva inom sitt kompetensområde för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Men så vet vi att det inte alltid ser ut. I en del fall får vårdpersonal, som utför mer avancerade behandlingar, inte göra det tillräckligt ofta, vilket gör att de inte kan utveckla sina kunskaper.

Även här innebär ett förstatlig-ande av sjukhusvården en lösning, eftersom kompetensen samlas på färre och mer specialiserade platser än i dag. Det team som gör ett ingrepp ska vara vana vid att göra just det ingreppet. Kvantitet ger helt enkelt förutsättningar för bättre kvalitet.

Sjukvård är dyrt och det ska den få vara, men det är upprörande att se hur dagens ineffektiva styrning innebär ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Exempelvis skulle upphandling av utrustning, läkemedel, journalsystem med mera bli både billigare och mer effektiv genom ett förstatligande av sjukhusvården. Dessutom skulle avancerad och dyrbar medicinsk utrustning kunna användas effektivare. Det är resurser som skulle kunna göra betydligt större nytta för patienterna om vi i stället använde dem till rätt saker.

Det ska inte spela någon roll var i landet man bor för vilken kvalitet man får på vården. Vi kan omöjligt acceptera följderna av den nuvarande organisationen. Exempelvis är det helt oacceptabelt att det skiljer tre år i genomsnittlig överlevnad efter äggstockscancer beroende på vilket sjukhus som behandlingen har skett.

Hälso- och sjukvården i landet är på många sätt bra men kan prestera ännu bättre om politiken fattar nödvändiga beslut som möter dagens och morgondagens utmaningar. Därför borde det vara en självklarhet bland landstings- och regionpolitiker att prestige aldrig får utgöra ett hinder för en jämlik och patientsäker vård.

Sjukvården finns till för medborgarna, inte för regionerna. Det är dags att förstatliga den avancerade sjukhusvården.

Magnus Berntsson (KD), Regionpolitiker Västra Götalandsregionen

David Lega (KD), Oppositionsråd Göteborg

Hampus Hagman (KD), Göteborgs toppkandidat till riksdagen