Replik. .

2020-01-20 08:39
Om stiftelsen överlämnade Sjömanskyrkan till Svenska Freds Göteborg vore det en kriminell handling och stiftelsens styrelse skulle polisanmälas och lagföras, skriver debattören.  Bild: Wikipedia
Om stiftelsen överlämnade Sjömanskyrkan till Svenska Freds Göteborg vore det en kriminell handling och stiftelsens styrelse skulle polisanmälas och lagföras, skriver debattören. 
Puffetikett
ETC Göteborg

Sjömanskyrkan kan inte bli ett kulturhus

Stiftelsen som äger Sjömanskyrkan har ingen möjlighet att lämna över den till Svenska Freds Göteborg och låta den bli ett kulturhus. Det skriver stiftelsens ordförande i en debattreplik idag.

Överlämna Sjömanskyrkan till Svenska Freds Göteborg, uppmanar Christian Keiller (ETC Göteborg 8/1). Då skulle där skapas ett kulturhus för fred, tillgängligt för alla göteborgare. Sjömanskyrkan, en gång skapad för sjömännen, skulle då åter bli ett kulturhus för göteborgarnas bästa. Diskussionerna om att stänga ner verksamheten och sälja den till högstbjudande är omoraliska, menar skribenten.

Så kan man tycka och önske­tänka.

Men verkligheten ser annorlunda ut. Om stiftelsen överlämnade Sjömanskyrkan till Svenska Freds Göteborg vore det en kriminell handling och stiftelsens styrelse skulle polisanmälas och lagföras.

En stiftelses styrelse har till uppgift att genomföra det som stadgas i ändamålsparagrafen och i övrigt följa stadgarna till punkt och pricka. Detta kontrolleras av länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Ändamålsparagrafen för Stiftelsen Sjömanskyrkan har följande lydelse:

”Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift har till uppgift att driva sjömanskyrklig verksamhet i Göteborgs stift med särskilt sikte på sjöfarande ungdoms vård, fostran och utbildning samt behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade sjömäns omvårdnad. ”

I nästa paragraf finns också stadgat att styrelsen med utnyttjande av stiftelsens fastigheter och tillgångar ska bestämma på vad sätt de i första paragrafen angivna huvudsakliga ändamålen ska tillgodoses. Dit hör gudstjänster, kamrataftnar, kurativ verksamhet, motions- och hobbyverksamhet, pensionärsträffar, utflykter och studiebesök.

Slutklämmen i andra paragrafen är: ”Stiftelsen har därutöver till uppgift att vara sjöfolket till hjälp och stöd vid sjukdom och förmedla kontakt mellan sjömännen och deras anhöriga, även som att i övrigt utöva kristen och social verksamhet bland sjöfolk och deras familjer.”

Vare sig ändamålsparagrafen eller stadgarna i övrigt ger någon öppning för att göra Sjömans­kyrkan till ett kulturhus för göteborgarna.

Att Sjömanskyrkan med sin verksamhet hamnat i ekonomiska problem beror på att de årliga anslag man tidigare haft från Göteborgs kyrkliga samfällighet och Göteborgs stift fallit bort. Då har övriga gåvomedel och hyror inte räckt till för att få verksamheten att gå runt.

Styrelsen har inte gett upp hoppet om att rädda både verksamheten och Sjömanskyrkan, och gör därför ett omtag. Hur ska en verksamhet som stödjer ungdomar och aktiva sjömän se ut i dag? Med internet, Skype och fartygens korta liggtid i hamnarna? Hur kan vi bättre stödja ungdomar på väg in i sjömansyrket? Att Sjömanskyrkan varit en viktig stödjepunkt för äldre sjömän vet vi, men kan den verksamheten utvecklas?

Det finns två huvudalternativ för vägen framåt:

– Att genom försäljning av fastigheten få loss pengar med vars hjälp vi kan driva verksamheten i andra former och med annan bas är en väg att gå, och då gäller naturligtvis att få så bra betalt för fastigheten som möjligt.

– Att hitta andra och bättre former för verksamheten med bas i nuvarande Sjömanskyrkan är en annan möjlighet. Och då gäller det att utnyttja husets stora möjligheter än bättre än hittills.

Styrelsen överväger de olika alternativen och återkommer när vi när vi bestämt oss för vilken väg vi väljer.

Christina Rogestam 
Nyutsedd ordförande i Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg stift