Debatt. .

2020-06-12 07:37
”Nästa år blir nyanlända barn­familjer som inte haft chans att ställa sig i bostadskö tidigt, av med sina bostäder som kommunen ordnat. Hur många av dem som kommer hamna i hemlöshet vet vi inte ännu”, skriver debattörerna. Bild: Tore Meek/TT
”Nästa år blir nyanlända barn­familjer som inte haft chans att ställa sig i bostadskö tidigt, av med sina bostäder som kommunen ordnat. Hur många av dem som kommer hamna i hemlöshet vet vi inte ännu”, skriver debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Schabbla inte bort den sociala bostadspolitiken, Alliansen

Det senaste året minskade hemlösheten med en fjärdedel.  1 500 barn och deras föräldrar som tidigare saknat ett hem att kalla för sitt har fått en bostad. Detta händer inte av sig självt. Nu är vi oroliga för att Alliansen i Göteborg schabblar bort den sociala bostadspolitiken, skriver Miljöpartisterna Emmali Jansson Fastighetsnämnden och Martin Nilsson från Göteborgs allmännytta, Förvaltnings AB Framtiden.

Ingen ska behöva vara hemlös. Alla människor borde få ha en säng på ett tryggt ställe, med en dörr som man kan låsa. Det borde vara ett av de viktigaste målen med bostadspolitiken. Därför värmer det i hjärtat och ger extra energi när hemlösheten nu äntligen minskar i Göteborg. Tanken på att fler barn kan få en trygg uppväxt glädjer oss, men ändå gnager en oro över vad som kommer hända om några år.

Hemlösheten minskar inte av sig självt, magiskt. Det är politiska beslut och hårt arbete hos många som gör att det blir lättare för fler att få tag i en bostad. När Alliansen nu helt prioriterat bort hemlöshetsarbetet så ser det ut som att glädjen över den minskade hemlösheten kan bli kortvarig. 

Alliansen vill till och med minska allmännyttans byggande. Förra året byggdes nästan tusen bostäder av allmännyttan, det var nästan en fjärdedel av alla som byggdes i hela kommunen. Att dra ner på allmännyttans ambitioner innebär att det blir färre nya bostäder. Om allmännyttan inte får vara en stark drivande kraft och bygga många nya hyresrätter med rimliga hyror över hela Göteborg kommer  det leda till minskat  bostadsbyggande. De privata företagen är viktiga, men de flesta privata bolag bygger helst dyra bostadsrätter i stans mer prestigefyllda stadsdelar. Men det är inte det som behövs om vi  vill minska hemlösheten. För att nå målet att utrota hemlösheten måste vi bygga mer bostäder, och fler hyresrätter, inte färre. Det är faktiskt det enda sättet.

Anledningarna till den nu minskade hemlösheten är bland annat just ett ökat bostadsbyggande och att fler bostäder förmedlats till hemlösa, genom kommunens socialtjänst. Det ökade bostadsbyggande har flera anledningar, bland annat högkonjunktur och en otroligt kraftig ökning av de stadsplanerande organisationerna inom kommunen, vilket leddes av Miljöpartiet under det rödgröna styret förra mandatperioden.

Under perioden 2010–2014 planerades det för mindre än 3 000 bostäder årligen i färdiga detaljplaner. Mandatperioden därpå ökade vi detta till att ha planerat för över 6 000 bostäder årligen. Det är de som nu börjar bli inflyttningsklara. Nu ser vi att Alliansen håller på att montera ner planerandet av nya bostäder.

Men det är inte i första hand hemlösa som har råd till eller har köplats nog för att få tillgång till de nybyggda lägenheterna. Även om så kallade flyttkedjor kan hjälpa en del, så har vi som formade den rödgröna bostadspolitiken förra mandatperioden satsat mer på att särskilt hjälpa de som är mest utsatta. 700 lägenheter har förmedlats genom allmännyttiga AB Framtiden till barnfamiljer som var eller riskerade att bli hemlösa. Detta har räddat 1 500 barn från hemlöshet. Trots det har Alliansen avbrutit arbetet.

Nästa år blir nyanlända barn­familjer som inte haft chans att ställa sig i bostadskö tidigt, av med sina bostäder som kommunen ordnat. Hur många av dem som kommer hamna i hemlöshet vet vi inte ännu. De bostäder de nu bor i ligger blandat i hela staden för att minska segregationen. De som inte hamnar på gatan kommer troligen att finna kortsiktiga bostadslösningar i redan utsatta områden. Genom att fortsätta arbeta mot hemlöshet kan vi både minska lidande och utsatthet och samtidigt öka tryggheten i hela Göteborg.

Låt oss inte bara glädjas över varenda person som slipper vara hemlös, utan också fortsätta kämpa för att alla människor ska kunna en plats som de kan kalla för hemma.

Emmali Jansson och Martin Nilsson 
Emmali Jansson (MP), vice ordförande Fastighetsnämnden, och Martin Nilsson (MP), ledamot i Förvaltnings AB Framtiden.