Debatt. .

2019-03-11 04:00
”Nivåerna som överenskoms i förhandlingarna 2015 har efter en viss uppräkning legat till grund för dagens ersättningsnivåer”, skriver debattörerna. Bild: Pontus Lundahl/TT
”Nivåerna som överenskoms i förhandlingarna 2015 har efter en viss uppräkning legat till grund för dagens ersättningsnivåer”, skriver debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Replik till Musikersektionen vid Göteborgs LS av SAC

I Speldags engageras artister som arvodister och inte som anställda.

Vi håller med Syndikalisterna och undertecknarna av insändaren om att Speldags är en viktig verksamhet i Göteborg som gör det möjligt för äldre att uppleva levande musik och scenkonst. Och de artister som anlitas och engageras av staden ska ha en skälig ersättning.

I speldags engageras artister som arvodister och inte som anställda. Ersättningen utbetalas därför som arvode för uppdrag och inte som lön.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Den allmänna förhandlingsrätten enligt MBL gäller enbart förhållandet arbetsgivare – arbetstagare, alltså ett anställningsförhållande. Någon liknande förhandlingsskyldighet beträffande uppdragsförhållanden finns däremot inte. För att tillmötesgå begäran om förhandling och få möjlighet till dialog i frågan, träffades ändå Kulturförvaltningen och Syndikalisterna i januari. Vid överläggningen konstaterades att parterna inte är överens.

Att uppdragsformen arvodist inte omfattas av kollektivavtalen mellan staden och fackförbunden, insåg parterna 2015. Då var motparten Teaterförbundet. Fram till det året förhandlade staden på central nivå fram tariffer för enskilda konserter och föreställningar för bland annat Speldags. Något parterna valde att upphöra med när de insåg att förhandlingarna saknade formell grund.

Nivårena som överenskoms i förhandlingarna 2015 har efter en viss uppräkning legat till grund för dagens ersättningsnivåer. År 2015 var den förhandlade nivån 870 kr för en enskild spelning, idag är nivån 900 kr och kommer att räknas upp med 2,5 procent till cirka 920 kr vid halvårsskiftet 2019.

Syndikalisterna beskriver den ersättningsnivån som lönedumpning och hänvisar till att Musikerförbundets tariff för en enskild spelning, som ligger på runt 2 000 kr, borde utgöra ersättningsnivån. Nivån i denna tariff följer kulturförvaltningen när det gäller enskilda spelningar i till exempel Sommarunderhållningen.

På Speldags engageras artisten under två veckor och som regel erbjuds cirka 20 spelningar/föreställningar. Varje engagemang ersätts med 900 kr. Dessutom står kulturförvaltningen för all bokning, administration, turnéläggning och kommunikation kring evenemangen. Speldags ger på detta sätt hög service och upplägget har betydande fördelar för de medverkande artisterna jämfört med motsvarande verksamheter i andra städer, där handhavandet går ut på att marknadsföra artister via en utbudskatalog, inget mer.

Återkopplingen från medverkande artister är värdefull för att förbättra Speldags. Mestadels är responsen positiv. Kritik om till exempel brister i planering, restider eller kontakter med spelställena, tar vi förstås till oss och vi försöker kontinuerligt förbättra verksamheten.

Att kunna erbjuda en sammanhållen turnéperiod, bokad i god tid, med engagemang som pågår på dagtid, med en ersättning på cirka 20 tusen kronor för en tvåveckorsturné, verkar många artister och musiker anse vara attraktivt. Återväxten i Speldags är i alla fall god med mångdubbelt fler ansökningar från artister och musiker som vill medverka än vad som kan beredas plats. Det främjar förstås kvaliteten på de artister som väljs ut, vilket är till glädje för de äldre på våra äldreboenden när de tar del av Speldags.

Martin Hansson, Jonna Ulin 
Martin Hansson, avdelningschef Stora Teatern, Speldags och Sommarunderhållningen/Jonna Ulin, Sektorschef Fri Konst och Kultur, Kulturförvalt- ningen Göteborg