Debatt. .

2021-04-23 02:24
Foto: Annelie Moran
Puffetikett
ETC Göteborg

Prioritera utbyggnad före kontrollanter

”För många har de ökade kontrollerna av biljetter inte skapat ökat trygghet under nuvarande höga smittläge utan istället ökat rädslan för att bli smittad.”

De borgerliga partierna och Miljöpartiet, som tillsammans styr Västra Götalandsregionen, har trots pandemirestriktioner genomfört en storsatsning på kontrollanter i vår kollektivtrafik. Samtidigt planerar den blågröna ledningen neddragningar i antalet turer i kollektivtrafiken 2022.

Under rådande omständigheter med hög smittnivå tycker vi det är fel med kontrollanter i en miljö som övriga medborgare ombeds undvika när det är möjligt. Satsa istället på ökat stöd för resenärerna att resa smittsäkert och underlätta ytterligare tillgången till munskydd.

Under vintern har resenärer i artiklar och sociala medier vittnat om dåligt bemötande och om att kontrollanterna inte håller rekommenderat avstånd i trafiken. I linje med det har gratistidningen Göteborg Direkt rapporterat om en ökning av antalet anmälningar mot kontrollanterna. Klagomålen handlar om resenärer som ”upplevt sig illa behandlade och har känt sig misstrodda och anklagade för fusk, även när de har betalat för en biljett”. I ett nyhetsinslag hos SVT Väst den 22 mars erkänner Västtrafik att deras system för att slå fast att fuskåkande förekommer kan ha brister och att en resenär därför krävts på tilläggsavgift.

För många har de ökade kontrollerna av biljetter inte skapat ökat trygghet under nuvarande höga smittläge utan istället ökat rädslan för att bli smittad. Vänsterpartiet tycker det är dags att omprioritera och inte bidra till ökad trängsel i buss- och spårvagnstrafiken mitt i en pandemi genom ökade biljettkontroller. I stället för att satsa på ökat antal kontrollanter – satsa på en utbyggd kollektivtrafik!

Eva Olofsson, Gertrud Ingelman och Christian Larsson 
Eva Olofsson, (V), oppositionsråd Västra Götalandsregionen, Gertrud Ingelman (V), ledamot i kollektivtrafiknämnden, och Christian Larsson (V), ledamot i styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB.