Debatt. .

2019-12-15 08:00
Kultursommarjobben är en av de satsningar som kan skrotas. Foto: Ylva Bowes
Kultursommarjobben är en av de satsningar som kan skrotas.
Puffetikett
ETC Göteborg

Politik handlar om val – Alliansen valde nedskärningar

 

Göteborgs kulturliv drabbas av stora försämringar nästa år därför att de partier som styr Göteborg – M, L, C och KD – vill det. Vi rödgrönrosa visade i vårt förslag till budget hur Göteborg istället kan satsa på kulturen. Alliansen valde en annan väg, de valde nedskärningar.

För oss rödgrönrosa har konst och kultur i högsta grad en central plats i stadens arbete för att skapa ett gott liv för göteborgarna. Ett jämlikt Göteborg bygger på en bred och generell tillgång till kultur. Ett rikt konst- och kulturliv har ett värde i sig. Dessutom är kulturen en viktig del i ett demokratiskt och hållbart samhälle genom att skapa mötesplatser som ger utrymme för mångfald och social sammanhållning.

Vi vill att fler, såväl utövare som publik, blir delaktiga i kulturlivet. Kulturskolan ska förstärkas och tillgängligheten öka med fler verksamheter och en jämnare spridning över hela Göteborg. Alla elever, från förskola till gymnasiet, ska ges möjlighet till minst en scenkonstupplevelse per termin.

Vi vill öka bidragen till det fria kulturlivet och fokusera på icke-kommersiella verksamheter. Kulturinstitutionerna ska samverka med de fria kulturgrupperna och i större utsträckning upplåta lokaler åt dem. Kulturutövarnas oberoende ställning ska främjas.

Vi vill skapa en god kulturell infrastruktur med upprustade bibliotek, museer och lokala kulturhus. Fler göteborgare ska kunna uppleva kultur i sin närmiljö. Därför behöver stadens samverkan med föreningar och kulturutövare öka. Den uppsökande kulturverksamheten likaså. Genom att fokusera på publiken kan museerna utvecklas så att de även fortsättningsvis är relevanta, intressanta och utmanande. Detta kräver moderna, tillgängliga och upprustade lokaler. Dessutom behöver Göteborgs magasinerade samlingar bevaras, vårdas och göras tillgängliga bättre än i dag.

Inom kulturen finns en förståelse för att livet består av en massa val och dessa val formar oss och beskriver vilka vi är som människor. För att öka göteborgarnas möjligheter att både uppleva och själva utöva kultur föreslog vi rödgrönrosa en satsning på kulturen med 40 miljoner kronor i budget 2020. Av dessa var 30 miljoner kompensation för kostnadsökningar och 10 miljoner var rena kultursatsningar.

Alliansen valde en annan väg, de valde nedskärningar. Nu hotas sex bibliotek, musik för äldre, utvecklingsstödet till Kulturskolan, Kulturnatta, Urban konst, skolbio, kultursommarjobben, Göteborgs film- och danssatsning samt sommarunderhållningen.

Alliansen tycks helt enkelt anse att för många göteborgare idag får för mycket kultur, för billigt. I den borgerliga budgeten är kulturen främst till för att generera merförsäljning i form av restaurangbesök, hotellnätter och avgångar från Landvetter. Som ett övergripande verksamhetsmål för kulturnämnden anges samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv. Detta följs upp via Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimat. Nedskärningarna inom kulturen visar tydligt att Göteborg idag styrs av ett gäng som vet priset på allt men inte vet värdet av något.

Det fanns ett val mellan satsningar på 10 miljoner eller nedskärningar på 30 miljoner. Vi rödgrönrosa valde att satsa. Alliansen valde en annan väg, de valde nedskärningar.

///

Grith Fjeldmose (V)

Andre vice ordförande kulturnämnden

Lars-Olof Karlsson (MP)

Ledamot kulturnämnden

Ulrika Centerwall (Fi)

Ledamot kulturnämnden