Debatt. .

2017-11-10 05:04
Hyresgästerna i området fick information om fastighetsaffären på en lapp i trappuppgången. För dem som tog trapporna var den lätt att missa. Foto: Martin Spaak
Hyresgästerna i området fick information om fastighetsaffären på en lapp i trappuppgången. För dem som tog trapporna var den lätt att missa.

Orimligt och skamligt i Rannebergen

Kommunens utförsäljning av hyresrätterna i Rannebergen är ett svek mot de boende och mot kommunens medborgare. Att det har skett bakom stängda dörrar och under yttersta hemlighet, visar att Socialdemokraterna och de övriga partierna förstår att deras förhandlingar inte tål dagens ljus.


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


Vänsterpartiet kan aldrig gå med på att sälja ut kommunala bostäder. Allmännyttan är en viktig del av en bostadspolitik som ger alla, inte bara några få, möjlighet till en egen bostad. För oavsett Victoria Parks vackra ord om sitt sociala ansvar har de visat gång på gång att de sätter företagets vinstmarginal före hyresgästernas behov. Erfarenheter från tidigare utförsäljning av allmännyttan visar att det leder till en ökad segregation. Dyra lägenheter stänger ute de som inte har råd och bostadsområden som inte tas om hand av den privata fastighetsägaren skapar en miljö ingen vill bo i.

Enligt boverkets prognos behövs det byggas 700 000 nya bostäder i Sverige fram till 2025. Trots detta ser vi att marknaden inte är intresserad av att bygga lägenheter för alla, utan av att öka vinsterna för sina bolag. Istället för att bygga hyresrätter till rimliga priser för medborgarna, satsar de på dyra insatslägenheter eller på att lyxinreda befintliga hyresrätter för att kunna ta ut en högre hyra. När nya områden projekteras görs det med krav på byggherrar att även bygga hyreslägenheter, detta på grund av det låga intresset för att bygga hyresrätter. För att säkerställa att det finns lägenheter som folk har råd att bo i måste kommunen vara aktiv i bostadsbyggandet.

Det som nu sker i Rannebergen och på Fjällhavren och Fjällgrönan är helt orimligt. Victoria Park äger mark i Lövgärdet som kommunen vill köpa. De kan tänka sig att låta kommunen köpa den, men köpet är villkorat. Villkoret är att Victoria Park tillåts köpa två hyreshus i Rannebergen. Detta kan ses som en form av byteshandel men i själva verket är det ren utpressning. Victoria Park sitter på mark som de själva inte planerar att bygga på utan istället använder de marken för att lägga beslag på lägenheter som de förväntar sig att tjäna mer pengar på.

Argumentet från Socialdemokraterna och de övriga partierna har varit att affären skulle innebära att få tillgång till marken i Lövgärdet. Men att vika sig för utpressning och sälja ut allmännyttan är inte rätt väg att gå för att fortsätta det välbehövliga byggandet i Göteborg. Kommunen borde inte vara beroende av enskilda markägares goda vilja att planlägga och bygga, utan borde ha rätt att ta tillbaka en markanvisning från byggherrar och fastighetsbolag om de inte bygger på marken själva.

Att ha en bostad ska inte vara ett lotteri. Som hyresgäst ska du inte behöva få reda på genom media, efter långa hemliga förhandlingar, att huset du bor i är på väg att säljas. När du väl har en lägenhet ska du inte behöva vara orolig över att inte kunna bo kvar. Att ha en bostad är en rättighet.

Adriana Aires, Ordförande Vänsterpartiet Göteborg

Nooshi Dadgostar, Bostadspolitisk talesperson Vänsterpartiet