Debatt. .

2017-11-08 04:25
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Orimligt att majoriteten får dyrare resor

Västra Götalands regionens förslag om nya zoner kritiseras av Maria Fredriksson (6/11), för att de längre resorna finansieras av de korta och drabbar låginkomsttagare. Den kritiken instämmer vi i Vänsterpartiet i. Faktum är dessutom att om förslaget finansieras så, skulle majoriteten av samtliga Västtrafiks resenärer få dyrare resor, eftersom de flesta både i och utanför Göteborg bara reser inom en zon. Förutom konsekvenser för låginkomsttagare så motverkar det därför också övergången till kollektivtrafik, som är nödvändig för att fossila utsläpp i Västra Götaland ska minska. Dessutom blir det orimliga effekter.

En resa i innerzonen från Brunnsparken till Järntorget, skulle kunna kosta lika mycket som en resa i ytterzonen mellan till exempel Strömstad och Skövde. För att på allvar se kollektivtrafik som den samhällsservice det är, måste taxorna istället hållas låga. Genomförs zonförslaget behöver Västra Götalands region skjuta till pengar både av rättviseskäl och för klimatets skull.


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


Vänsterpartiets Egon Frid uppmärksammade detta när förslaget behandlades i Kollektivtrafiknämnden med anteckning till protokollet om att;

”i förslaget tre zoner uttrycks det att längre resor blir billigare medan kortare resor blir dyrare. Majoriteten av alla resor sker redan i dag inom en zon och det innebär att majoriteten av alla resenärer skulle få en försämring. Det betyder att det blir svårt att få acceptans för förändringen och att man riskerar att tappa resenärer, vilket påverkar ekonomi och minskar möjligheten att nå regionens miljömål. För att kunna genomföra förslaget behöver därför pengar skjutas till kollektivtrafiken i samband med övergången”.

Egon Frid, Kollektivtrafiknämnden (V)

Gertrud Ingelman, Ersättare (V)