Debatt. .

2019-12-09 10:43
”En deprimerad och ensamstående förälder kostar mer för samhället än en öppen förskola.” Foto: TT/NTB
”En deprimerad och ensamstående förälder kostar mer för samhället än en öppen förskola.”
Puffetikett
ETC Göteborg

Öppna förskolor bryter ensamhet och segregation

Om en vecka ska förskoleförvaltningen ta ställning till att stänga elva av stadens öppna förskolor. Blir det verklighet kommer det innebära ett hårt slag mot ensamstående föräldrar, skriver Ottilia Thorsson.

I många år har det bedrivits öppna förskolor runt omkring i landet. Det är en förskola där både ditt barn och du som förälder får följa med på dagarna och möta andra föräldrar. En social mötesplats för dig och ditt barn att möta olika föräldrar med olika erfarenheter, kunskaper och inte minst sagt klassbakgrunder.

Där finns möjligheten att utvecklas och växa som föräldrar och barn via dialog med andra barn, personal och föräldrar. En knutpunkt där stor social utveckling för både dig och ditt barn finns tillgänglig, där den ensamstående mamman tillsammans med sitt barn söker sig till social kontakt och utbyte av tankar med andra föräldrar. I december kom förskolenämndens ordförande med ett förslag om en nedläggning av öppna förskolor i Göteborgsområdet.

Ännu en gång kommer en moderat med fotfästet i nyliberalismen med ett helt orimligt förslag som slår hårt mot ensamstående föräldrar och socialt utsatta i Göteborgs stad. Dessa föräldrar som är i stort behov av social kontakt och gemenskap i samhället. Förskolenämndens ordförande menar att barngrupperna på de "vanliga" förskolorna bör minskas och ersätta öppna förskolans verksamhet. Men hur går då detta ihop? Att först minska barngrupperna på de övriga förskolorna och sedan ersätta dessa barngrupper med de barn som inte längre fick vara kvar på den öppna förskolan. Jag ser inte detta som en lösning för vare sig de stora barngrupperna eller för att öka den sociala tryggheten för föräldrarna. Kyrkan är heller inte ett alternativ för att ersätta öppna förskolan i ett sekulariserat samhälle där kristendomen inte har något med barnuppfostran att göra.

Detta skapar snarare en ökning av segregation mellan både barn och föräldrar i samhället. Ett ensamt föräldraskap i tysthet och utanförskap där du placerar ditt barn på en förskola där förskolelärarna knappt har tid att se ditt barn i ögonen för att barngrupperna redan är orimligt stora. Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Där ditt barn redan i tidig ålder får möta utanförskapet och ensamheten på nära håll då det är som viktigast att knyta de första sociala kontakterna. Varken privatiseringar eller nedskärningar är lösningen på ett delat samhälle i utanförskap och kommer endast påskynda ökningen av klassklyftorna ytterligare.

Öppna förskolan är ett ställe att bryta mot det här mönstret, att förebygga och bekämpa stora barngrupper, stressade förskolelärare och ensamma föräldrar genom att driva en social och trygg verksamhet vid sidan av förskolan. Snarare än att kosta pengar för samhället hjälper den snarare den stressade förskoleläraren och den ensamstående mamman. En deprimerad och ensamstående förälder kostar mer för samhället än en öppen förskola.