Debatt. .

2018-03-08 04:00
Foto: Pressbild

Ojämställdheten i arbetslivet måste brytas

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Mängden av sexuella övergrepp och trakasserier i arbetslivet som #metoo-rörelsen synliggjort avslöjar ett ojämställt samhälle. 16:02-rörelsen kräver kraftfulla åtgärder för att motverka de strukturer som möjliggör övergrepp och upprätthåller löneskillnader.

I bransch efter bransch har kvinnor gått ut i gemensamma upprop som visat att problemet inte är begränsat till enskilda individer, arbetsplatser eller branscher. Vittnesmålen om mäns övergrepp bildar en struktur som skär genom hela arbetsmarknaden och hela samhället.

På samma sätt finns lönegapet mellan kvinnor och män i alla branscher och nästan alla yrken. Löneskillnaden mellan en genomsnittlig kvinna och man är 12 procent. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:02 varje dag, medan män har betalt för hela sin arbetsdag från klockan 8 till 17.

16:02-rörelsen består av ett trettiotal fackförbund, kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund. I dag, på Internationella kvinnodagen och med ett halvår kvar till valet, kräver vi att regeringen och arbetsmarknadens parter tar gemensamma krafttag för att bryta ojämställdheten i arbetslivet. Vi kräver:

1. Ge kvinnor och män samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.

Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och minskar utsattheten för trakasserier och övergrepp.

2. Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader.

I yrken och branscher där flest kvinnor jobbar är lönen lägre än i mansdominerade yrken och branscher. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att löneläget motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

3. Skärp Diskrimineringsombudsmannens tillsyn av årliga löne-kartläggningar.

För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män krävs vite eller andra påföljder.

4. Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

I dag klockan 16:02 manifesterar vi för kvinnors rätt att slippa utsättas för övergrepp i arbetslivet, och för jämställda löner. Budskapet är: ”Efter kl. 16:02 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för lön hela dagen!”

16:02-rörelsen genom:

/ Branka Djukanovic Svensson

ordförande TCO Göteborg, Vårdförbundet

/ Thomas Magnusson

viceordförande TCO Göteborg, Unionen

/ Johanna Mattsson

ledamot TCO Göteborg Fackförbundet ST

/ Joachim Varga

ledamot TCO Göteborg, Lärarförbundet

/ Katarina Olse

ledamot TCO Göteborg, Lärarförbundet

/ Katharina von Sydow

ledamot TCO Göteborg, Polisförbundet

/ Magnus Olsen

ledamot TCO Göteborg, Polisförbundet

/ Gabor Hajdu-Rafis

ledamot TCO Göteborg, Unionen

/ Ida Eriksson

ledamot TCO Göteborg, Vision Göteborg

/ Niki Blomqvist

ledamot TCO Göteborg, Vision VGR

/ Mats Svensson

ledamot TCO Göteborg, Vårdförbundet

/ Amineh Kakabaveh

ordförande Varken hora eller kuvad

/ Monica Fäldt

kretsordförande Göteborg,
Sveriges Arbetsterapeuter

/ Ewa Larsson

ordförande Gröna Kvinnor

/ Stina Svensson

gruppledare Feministisk initiativ

Göteborg

/ Beatrice Ekelund

försteombudsman Handelsanställdas förbund, avd 24 Göteborg

/ Susanne Lindberg

1:e vice ordförande i FTF –
facket för försäkring och finans