Debatt. .

2017-10-20 03:55
Foto: Björn Larsson Rosvall /TT

Oansvarigt agerande sätter människors vardag på spel

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vi värnar om den svenska modellen och om kollektivavtalet men i ett debattinlägg påstår Kommunistiska partiet att arbetsgivarna stöder antifacklig lagstiftning.


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


Låt oss påminna oss om att Hamn4an har avvisat samtliga kompromissförslag för att teckna kollektivavtal och i över ett års tid riktade den fackliga klubben stridsåtgärder mot APM Terminals. Genom sitt agerande har de satt den svenska modellen på spel.

Den svenska modellen vilar på kollektivavtalet. Principen är enkel. Arbetsgivarna och fackförbundet inom en bransch förhandlar och tecknar ett kollektivavtal för branschen. På så sätt blir spelreglerna och villkoren för företagen och de anställda inom branschen lika och konkurrensneutrala. Kollektivavtalet innebär också att det råder arbetsfred under avtalsperioden. Ingen av sidorna får rikta stridsåtgärder mot varandra så länge avtalet gäller.

Ordningen har tjänat Sverige väl. Problemet är att det finns en lucka i systemet. En arbetsgivare som är bundet av det för branschen tillämpliga kollektivavtalet är inte skyddat mot strejker från fackförbund som inte är bundna av kollektivavtalet. Dessa fackförbund kan, likt Hamnarbetarförbundet, strejka varje dag för vad som helst. En strejk lurar alltid runt hörnet. Den kan blossa upp för vad som helst, ingen fråga är för liten för att stänga hela arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan inte planera, leda och fördela arbetet. Arbetsplatsen hamnar under belägring. Värdet av kollektivavtalet urholkas och i sin förlängning faller den svenska modellen.

APM Terminals har drabbats hårt, Göteborgs Hamn har drabbats hårt och näringslivet har drabbats hårt. Godsvolymerna har gått ner och viktiga kunder har försvunnit. Innan en långsiktig lösning finns på plats kommer det att vara svårt för hamnen att återfå kundernas förtroende. 

Sveriges Hamnar välkomnar regeringens utredning. Den har inget antifackligt uppsåt såsom Kommunistiska partiet påstår utan syftar snarare till att förtydliga, stärka och stärka kollektivavtalets ställning. Hamnarbetarförbundets agerande är oansvarigt, de sätter familjers liv på spel genom förlorade jobb och inkomster, den sätter hela Sveriges näringsliv på spel.

Joakim Ärlund, VD Sveriges Hamnar