Debatt. .

2019-09-20 08:20
Bild: Eddie Löthman
Puffetikett
ETC Göteborg

MP – var ni populister före 2016?

Socialdemokraterna har ifrågasatt varför Miljöpartiet inte vill återinföra ungdomsrabatten i kollektivtrafiken (ETC Göteborg 13/9). I en replik kallade Ulrika Frick (MP) Socialdemokraternas utspel för populistiskt (16/9). Idag svarar S i en slutreplik.

”Populism” är samlingsnamnet för dagen från det moderatledda regionstyret för alla förslag som inte kommer från denna borgerliga koalition. Senast i raden är Ulrika Fick (MP), som till och med kallar det för ”klockren populism” att vi vill återinföra den ungdomsrabatt som gällde fram till 2016. Det var en rabatt som Ulrika Frick och hennes partikamrater en gång var med och införde innan de valde att byta sida och istället ingå i det moderatledda styret. Frågan infinner sig då: Var ni populister när ni var med och drev på för att införa ungdomsrabatten?

Det råder ingen tvekan om, eller politisk skiljaktighet kring, behovet av att få fler att resa kollektivt. Vi vet att för att få ett kollektivt resandemönster är det bra att sätta rutiner och resvanor tidigt. Då är ungdomsrabatt en smart och effektiv åtgärd. Vi vet dessutom att ungdomar i större utsträckning har otrygga anställningar och en ansträngd ekonomi. Vi vet att priskänsligheten för att välja kollektivtrafiken är större bland unga. Med andra ord: att ha en ungdomsrabatt i kollektivtrafiken är inte bara klimatsmart utan också en strategisk rättvisefråga, anser vi – nu som tidigare.

Men för Ulrika Frick verkar det vara viktigare att få trycka till socialdemokrater än att värna miljö och ungdomars ekonomiska möjligheter. För att använda hennes egen retorik kan man med fog säga att hon tar till populistisk skräckargumentation. Kollektivtrafiknämnden har en budget på cirka fem miljarder kronor. Ett förslag som inte kostar mer än cirka fem promille (under 30 miljoner) av den budgeten kan knappast ses verksamhetsomvälvande, eller tvinga fram de stora indragningar som Frick påstår. Vi har dessutom aldrig hävdat att förslaget ska verkställas under ett år, utan skriver i vår senaste budget att ungdomsrabatten ska återinföras etappvis.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Låt oss ha politiska ambitioner för att underlätta kollektivtrafikresandet, och låt oss finna vägar att förverkliga dem. Vi har varit överens om ungdomsrabatt tidigare, och vi ställer oss fortfarande frågan varför Miljöpartiet ändrade uppfattning så snart de tog plats i det moderatledda styret.

Marina Fransson (S)

Ledamot i kollektivtrafiknämnden

Leif Blomqvist (S)

Ledamot i kollektivtrafiknämnden