Debatt. .

2017-03-23 07:00
”Nu behöver de ett liv i trygghet så de kan bidra till bygget av vårt fantastiska land precis som alla andra barn och unga i Sverige”, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT
”Nu behöver de ett liv i trygghet så de kan bidra till bygget av vårt fantastiska land precis som alla andra barn och unga i Sverige”, skriver debattörerna.

Miljöpartiet Göteborg kräver amnesti för ensamkommande

Barn och unga ska inte behandlas såsom ensamkommande görs nu. Vi kräver amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige, skriver Anna Sibinska och Martin Nilsson (MP), nyvalda ordföranden för Miljöpartiet Göteborg.

Miljöpartiet Göteborg ställer sig nu bakom och skriver på Vi står inte ut:s upprop för ensamkommande barn och unga. Precis som Vi står inte ut-rörelsen anser vi att de har lidit nog och kämpat klart. Nu behöver de ett liv i trygghet så de kan bidra till bygget av vårt fantastiska land precis som alla andra barn och unga i Sverige.

Sedan kommunerna inte längre bedöms få statlig ersättning för de barn som fyller eller skrivs upp till 18 år har det blivit ett stort problem för många ensamkommande barn. De riskerar rivas upp från skola och familjehem. 

Flera partier pekar på att det är Migrationsverket som formellt har ansvar för dem. Det stämmer, men det innebär att de riskerar rivas upp från skola och familjehem och får flytta till andra kommuner, ofta långt från Göteborg där de rotat sig, fått ett socialt liv och börjat gymnasiet. Att placera dem på boenden utan skolgång eller stöd av vuxna, långt från människor de känner, skapar stor otrygghet. Den psykiska ohälsan det kan föra med sig är allvarlig och vi måste ta vårt ansvar. Att ge amnesti är en lösning.

Vi står inte ut-rörelsen anser att det finns många fördelar med att ge amnesti.
1. Sverige som en av de främsta företrädarna för mänskliga rättigheter: Sverige kan hålla huvudet högt i kommande förhandlingar i EU om asylrätt och asylpolitik. Sverige visar i och med amnestin att man tar ansvar för de som kom innan asyllagarna ändrades och att det går att lösa problem som uppstått. Amnesti är ett sätt att förenkla processen för politikerna kring frågan om ensamkommande barn och unga.

2. Sverige som rättsstat: Ensamkommande barn och unga har generellt starka skyddsskäl. De kommer ofta från utpräglade klansamhällen och har i många fall en hotbild över sig eller saknar nätverk vilket gör att de riskerar att dras in i skadliga och farliga sammanhang. Att ge dessa barn och unga amnesti är ett sätt att visa att Sverige gör om och gör rätt rent juridiskt. 

3. Sveriges ekonomi: Eftersom många ensamkommande barn och unga inte kan återvända till länder där de riskerar att dö kan vi anta att en hög andel ensamkommande som nu får avslag kommer att gå under jorden. Det handlar om tiotusentals barn och unga och det kommer att kosta pengar. Amnesti är ett sätt att få kontroll över situationen och säkerställa att färre unga riskerar att hamna i utanförskap i stället för att bidra till vårt samhälle – som de både vill och kan. 

Amnesti till alla ensamkommande unga innebär med andra ord en winwin-situation för alla.  

Miljöpartiet Göteborg ställer sig bakom Vi står inte ut-rörelsens krav:
1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket. 

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

 

Anna Sibinska & Martin Nilsson (MP) 
ordföranden i Miljöpartiet Göteborg