Replik. .

2019-02-04 17:00
Foto: Lars Pehrson / SVD / TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Mer än vardagsmatematik

Replik av Per Acke Orstadius.

Jo, Anneli, alla behöver kunna räkna. Och alla skoldebattörer behöver kunna läsa. Du upprepar att jag inte tycker att arbetarbarn behöver kunna någon matematik alls. Jag citerar ur min artikel: ”Sant är att alla elever kan behöva lära sig sådan matematik som de behöver kunna i vardagslivet. Det vill säga de fyra räknesätten, procenträkning, överslagsberäkning, lite enkel statistik och kanske också en enkel ekvation.” Det är faktiskt mer matematik än det du själv förordat.

De arbetaryrken du säger att jag räknat upp är tagna från SCB:s statistik över antalet anställda i de 20 vanligaste yrkena. Där dominerar självklart de yrken som inte kräver så lång utbildningstid. Om du väljer att kalla dem arbetaryrken för att i slutet av inlägget kunna beskylla mig för skrämmande arbetarförakt och nedlåtenhet så står det dig fritt.

Du verkar veta mer om betygssättningen i praktiken än vad jag gör. Att de betygskriterier som Skolverket utfärdat för godkänt betyg i årskurs 9 bara är på skoj. Att det bara skulle krävas enkel vardagsmatematik för att bli godkänd. Så märkligt då att merparten av de 18 000 elever som hindrades av betygen att få gå till gymnasiet förra året stupade på ämnet matematik. Särskilt märkligt med tanke på att de läst matematik i inte mindre än 1125 lektionstimmar i grundskolan.

Vad händer med de cirka 18000 elever som nu varje år hindras från att gå ett gymnasieprogram? Om än de flesta klarar sig bra i livet så gäller det knappast alla. Vi får dagligen rapporter om kriminella gäng som etablerat sig i förortsområdena. Om ungdomar i 20-årsåldern som mist livet genom gängstrider eller överdoser. Det borde stämma till eftertanke. Hur hade det gått för dessa elever om de vid skolstarten fått förutsättningar att lyckas i skolan. Och om de inte ställts inför höga krav på sådana matematikkunskaper som de ändå inte skulle få någon användning av.

Den bild du målar av en skola i kaos verkar du ha hämtat från kvällstidningarnas sensationsskriverier. Där är man inte intresserad av att skriva om det som fungerar bra. Det säljer inte. På arbetsplatsen skolan vistas dagligen en miljon människor. Där händer varje dag något som man kan förfasa sig över. Men hälsan tiger still. Vid en stor enkätundersökning bland föräldrar visade det sig att en stor majoritet var nöjda med ordningen på deras barns skola. Men nästan alla var övertygade om att det var hela havet stormar i andra skolor.

Du värnar om de fattigaste i samhället. Du intresserar dig för klimatproblemen. Det gör jag också, tro det eller ej. På min hemsida perackeorstadius.se finner du min senaste bok ”Till de skolsvaga elevernas försvar” Där kan du också leta dig fram till artikeln ”Egoismen utplånar mänskligheten”. Läs dem gärna. Det är gratis.