Debatt. .

2020-05-11 15:40
”Att vara mellanchef under pågående Covid-19-pandemi innebär en konstant känsla av otillräcklighet, särskilt som chef inom vård och omsorg. Det saknas skyddsutrustning ute i verksamheterna”, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT
”Att vara mellanchef under pågående Covid-19-pandemi innebär en konstant känsla av otillräcklighet, särskilt som chef inom vård och omsorg. Det saknas skyddsutrustning ute i verksamheterna”, skriver debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Mellanchef i vården i pandemi-tider – en konstant känsla av otillräcklighet

”För att en chef ska kunna ta sitt ansvar måste den ha resurser, kompetens och befogenheter. Den måste ha reella möjligheter att praktiskt utöva den tillsyn som krävs.”

Att vara mellanchef under pågående Covid-19-pandemi innebär en konstant känsla av otillräcklighet, särskilt som chef inom vård och omsorg. Det saknas skyddsutrustning ute i verksamheterna. Cheferna försöker trygga medarbetarna i att utrustning kommer finnas när den väl behövs men utan att själva veta om det verkligen är sant. Cheferna är personligt ansvariga för medarbetarnas arbetsmiljö och kan vid brister dömas i domstol. Att stå med ansvaret men sakna resurser och kunskap gör att många chefer upplever en stark stress och frustration.

Vi har chefsmedlemmar som hör av sig och berättar att de upplever en total avsaknad av stöd från ledningen. Att de vill ge medarbetarna rätt förutsättningar men saknar resurser och tydliga direktiv. Otydligheten gör att skillnaderna blir stora mellan stadens arbetsplatser. Vilka åtgärder som vidtas blir godtyckligt och de svårigheter som alltid finns i vardagen förstärks. Att vi arbetar i en splittrad stad utan tydlig ledning blir smärtsamt uppenbart. Det är svårt, om inte omöjligt, att utöva gott ledarskap när du inte hinner möta medarbetarna och det är tydligt att verksamheten i de kvinnodominerade kontaktyrkena pressats mest.

För att en chef ska kunna ta sitt ansvar måste den ha resurser, kompetens och befogenheter. Den måste ha reella möjligheter att praktiskt utöva den tillsyn som krävs. Det får inte vara så att chefen har ett för stort geografiskt område att övervaka, ett för stort antal underställda, att tidsaspekter medför att arbetarskyddet eftersätts, eller att mängden problem är för stor.

De brister vi ser kommer med stor sannolikhet påverka smittspridning i stadens verksamheter och i förlängningen kommer det leda till att stadens mellanchefer och medarbetare går sönder.

Vsion Göteborg kräver att stadens politiker och ledande tjänstemän omgående säkerställer:

• Att den skyddsutrustning som behövs finns på plats.

• Att det finns kunskap om hur skyddsutrustningen ska användas.

• Att chefer ges ett tydligt mandat att vidta de åtgärder som krävs för att skydda med­arbetare och klienter/brukare.

• Att cheferna har tillgång till stödfunktioner som är kunniga i hur smittspridning förhindras.

• Att riskbedömningar utifrån Covid-19 genomförs för alla stadens medarbetare inklusive de olika chefsleden.

• Att ett tak på max 25 med­arbetare per chef införs.

/ Sonia Koppen

Ordförande för Vision Göteborg

/ Hilda Johansson

Ordförande för Vision Göteborg

/ Helena Hellashjärta Magnusson

Chefsansvarig i Vision Göteborg