Debatt. .

2020-05-14 15:57
Foto: TT/AP/Saurabh Das
Puffetikett
ETC Göteborg

Låt palestinierna stanna

”Migrationsverket vill nu utvisa palestinierna då de i olika omgångar fått avslag på sina asylansökningar. Men att utvisa dem går inte, då de är statslösa, vilket innebär att de saknar pass och medborgarskap i ett land och följaktligen inte kan utvisas någonstans då ingen stat vill ta emot dem.”

Kanske har ni sett det? På Olof Palmes Plats i Göteborg står ett tält där människor sittstrejkar. Det har nyligen flyttats dit från Gustav Adolfs Torg, där det sattes upp i början av januari i år. På tältet vajar de svenska och palestinska flaggorna. På sätt och vis är tältet symboliskt för dess aktivister. De är palestinier och deras äldre släktingar tillhörde de 750 000 som 1948 fördrevs från sitt hemland då staten Israel bildades. Sedan dess har situationen bestått, men under andra allt svårare former. Livet på det av Israel ockuperade Västbanken blir allt värre och Gaza, med två miljoner invånare, är under blockad av Israel. Gaza är i praktiken ett utomhusfängelse där livsbetingelserna på grund av blockaden snabbt försämras med arbetslöshet och varubrist, otillräcklig sjukvård och odrickbart vatten.

Många palestinier kommer också från Syrien och Libanon och Gulfstaterna, där de saknar medborgerliga rättigheter. Åren 2012–2016 fick de flesta palestinier från Syrien som flydde till Sverige direkt ett permanent uppehållstillstånd och kunde efter fyra år söka svenskt medborgarskap. Detta blev omöjligt efter den nya ”tillfälliga” lagen från 2016.

Migrationsverket vill nu utvisa palestinierna då de i olika omgångar fått avslag på sina asylansökningar. Men att utvisa dem går inte, då de är statslösa, vilket innebär att de saknar pass och medborgarskap i ett land och följaktligen inte kan utvisas någonstans då ingen stat vill ta emot dem. Detta kallas på juridiskt språk för praktiskt verkställighetshinder, vilket borde innebära att de beviljas permanent uppehållstillstånd. Många är utbildade och har bott i Sverige i flera år med sina familjer och sina barn. I den återvändsgränd de nu befinner sig får de varken jobba, studera, upprätta ett hyreskontrakt eller ha ett bankkort.

De har hamnat i limbo, ett tillstånd som i religiös mytologi kännetecknas av att leva mellan himmel och helvete, något som vi som lever våra någorlunda trygga liv inte kan föreställa oss vad det innebär.

Nu har Coronakrisen kopplat greppet om Sverige och världen. Detta bör få oss att inse att bara tillsammans och genom solidaritet kan vi säkra en framtid för oss själva och vår planet.

För palestinierna i tältet på Olof Palmes Plats och dem de representerar borde detta innebära att Migrationsverket låter dem stanna i Sverige.  Vi behöver deras kunskap och energi. På så vis kan vi inte bara lindra deras lidande utan också visa vad dessa människor i grunden representerar: ett hopp för vårt eget lands framtid som ett humanitärt och solidariskt samhälle.

Till sist: Besök tältet. Prata med palestinierna. Uttryck ditt stöd. Be dem berätta.

Kristian Svenberg 
Göteborg