Debatt. .

2019-08-12 11:27
 Kommunal Väst har inte skapat förutsättningar för en fungerande facklig verksamhet på Spårvägen, skriver debattörerna.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
Kommunal Väst har inte skapat förutsättningar för en fungerande facklig verksamhet på Spårvägen, skriver debattörerna. 
Puffetikett
ETC Göteborg

Kommunal Väst har inte lyft ett finger för Spårvägens situation

I ett brev till Kommunals medlemmar på Göteborgs Spårvägar fäller Kommunal Västs ordförande Anna Skarsjö tårar över den havererade fackliga verksamheten på arbetsplatsen, och talar samtidigt om medlemmarnas betydelse för den fortsatta utvecklingen framåt. Men Anna Skarsjö tycks inte vilja förstå att broar inte byggs genom lögner eller genom att motarbeta medlemmarnas uttryckliga vilja.

I ett avseende har Anna Skarsjö rätt, de fackliga problemen har pågått i flera år. Men varken Anna Skarsjö eller ombudsmännen på Kommunal Väst har lyft ett finger för att förändra, förbättra eller skapa förutsättningar för en fungerande facklig verksamhet på Spårvägen. I verkligheten har återuppbyggandet av det fackliga arbetet efter år av konflikter motarbetats såväl i ord som i handling. Och när smärtgränsen slutligen nåddes och en majoritet av de förtroendevalda med ett utomordentligt stöd från medlemmarna valde att markera sitt missnöje genom en ”symbolisk” facklig strejk i slutet av maj, svarade förbundet på uppdrag av Anna Skarsjö med att bryta mot de egna stadgarna för att omedelbart kunna återkalla förtroendeuppdragen och hota med uteslutning. Det gick förstås inte an att fackliga företrädare under Anna Skarsjös ordförandeskap protesterade mitt under pågående kongress samtidigt som hon själv stod nominerad till en åtråvärd plats i förbundsstyrelsen.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Den ”fackliga strejken” har dock aldrig varit annat än ”symbolisk”. Främst eftersom de fackliga företrädarna på Spårvägen systematiskt hindrats från att fullgöra sina förtroendeuppdrag, men också eftersom Kommunal Väst alltjämt valt att ignorera medlemsviljan. Och konsekvenserna har varit tydliga; medlemmar som drabbats av varsel har lämnats helt åt sitt öde, överläggningar i fackliga frågor med arbetsgivaren har uteblivit och både samverkansavtal och kollektivavtalsärenden har helt eller delvis åsidosatts. Och resultatet, en havererad facklig verksamhet och ett dramatiskt ökat medlemsbortfall.

Enbart Spårvägen har förlorat ett hundratal, trafiksektionen flera tusen. Men trots den fortsatta nedåtgående trenden vägrar Anna Skarsjö kännas vid ansvarsfrågan. Att också arbetsgivarparten fått nog har inte heller hjälpt. Redan i februari väcktes frågan i ägarbolagets styrelse om ett upphävande av det drygt tio år gamla samverkansavtalet och en övergång till regelrätta MBL-förhandlingar som enda återstående alternativ. När arbetsgivaren kallade Kommunal Väst till förhandling om bussförarnas sommarscheman kom ingen. I sommar kör bussförarna därför på tjänster som arbetsgivaren tvingats fastställa utan facklig inblandning. Listan kan göras lång!

Så nej, Anna Skarsjö, din omtanke om medlemmarna och den fackliga verksamheten på Spår­vägen är lika falsk och innehållslös som de krokodiltårar du väljer att snyfta fram i dina brev. Den enda oro du delar med ombudsmännen på Kommunal Väst är medlemsflykten och fortsatt minskade intäkter.

Som ordföranden i onåd för de två arbetsplatsklubbarna inom Spårvägen är vår bild både klar och dyster; oavsett om återkallandet av förtroendeuppdragen eller hoten om uteslutning står fast eller inte efter avslutad överklagandeprocess, är den fackliga verksamheten i Kommunals regi havererad och utan förtroende från kvarvarande medlemmar för väldigt lång tid framöver. Vi kan bara lyckönska dig i arbetet att hitta nya fackliga företrädare som medlemsviljan till trots är beredda att ”rätta in sig i ledet” och välja den tystnadskultur som vuxit sig stark under ditt ordförandeskap.

Anakin Ljung och Giovanni Pietrafesa 
Anakin Ljung, ordförande i onåd, Trafikklubben Buss, och Giovanni Pietrafesa, ordförande i onåd, Trafikklubben Spårvagn.