Debatt. .

2013-09-06 02:00

Jämställdhet kräver politiska reformer

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det närmar sig val och nu behöver jämställhetspolitiken mer av verkstad och mindre av snack. Vilket parti kommer med djupgående reformer? undrar Marcus Gustavsson, ordförande Vision Göteborg, och Tomas Wetterberg, ordförande Män för jämställdhet.

Är Sverige verkligen ett jämställt land? Mäns hat mot kvinnor via bland annat nätet är ett enormt demokratiskt problem där syftet tycks vara att tysta kvinnor som håller en hög profil i den offentliga debatten. Mäns våld mot kvinnor är ett gigantiskt säkerhetspolitiskt problem, var det än utövas, som handlar om maktutövning i en av sina mest groteska former. Hatet och våldet grundar sig i den patriarkala norm som säger att män alltid är överordnade kvinnor och som vissa män gör allt för att bibehålla. 

De strukturella löneskillnaderna mellan sektorer och branscher som domineras av antingen kvinnor eller män är fortfarande stora vilket grundar sig i den genusordning som innebär att mäns insatser värderas högre än kvinnors. Kvinnors karriärmöjligheter är därmed sämre än mäns vilket vi bland annat kan se tydligt när det rekryteras höga chefer och styrelseledamöter i företag och andra organisationer.

Maskulinitetsnormen är ett stort problem även för oss män. Vi är många som inte känner oss hemma i denna norm och som har känt oss tyngda av den på grund av de förväntningar vi har på oss genom det kön vi råkat födas till att bära.

Det är inte lätt att föra debatt om könsnormer och särskilt inte maskulinitetsnormen. Många män blir oerhört provocerade och upplever att de görs personligt ansvariga för det hat och det våld som förekommer mot kvinnor. Reaktionerna tyder på att många inte vill se de strukturer som ligger bakom hatet, våldet och diskrimineringen. Alla vi män som vill förändra strukturerna har ett ansvar att arbeta för ett jämställt samhälle på våra arbetsplatser, i våra föräldraskap och i våra relationer. Det handlar om att alla människor har ett lika värde oavsett vilket kön vi råkat födas till.

Att förändra könsnormer tar tid och utvecklingen kommer fortsätta att gå väldigt långsamt, om inte de politiska partierna vågar genomföra djupgående reformer. Genuskompetens måste finnas i hela utbildningssystemet från förskolan till universitetet och högskolan. Våra barn och ungdomar måste ges möjlighet att utvecklas i sin fulla potential som människor utan att tyngas av de förväntningar som könsnormerna lägger på dem. På det sättet kan vi förhindra att kommande generationer fortsätter att bibehålla det könsmaktsordnande som idag styr vårt samhälle.

Krafttag måste tas mot de strukturella löneskillnaderna mellan branscher och sektorer som domineras av kvinnor respektive män. Det kommer i praktiken innebära att de branscher som domineras av män av nödvändighet måste stå tillbaka i löneutvecklingen under ett antal år. Detta fungerade under de år då fackföreningarna arbetade enligt metoden om solidarisk lönepolitik, vilket tyder på att det borde fungera även idag.

Det bör också ställas större krav på alla organisationer och föreningar som erhåller skattefinansierat stöd, att de bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete och att detta arbete också följs upp.

Utöver detta har vi också den kontroversiella frågan om föräldraförsäkringen. Forskning visar att en individualiserad föräldraförsäkring skulle innebära en mer jämställd arbetsmarknad. Föräldrars rätt att välja själva är det ständiga motargumentet mot en individualiserad föräldraförsäkring men hur stor är valfriheten i praktiken? 

Det blir en ond spiral som är svår att komma ur utan att föräldraförsäkringen individualiseras. Det finns också mycket mytbildning om vad som styr föräldrars uttag av föräldrapenning, som behöver redas ut.

Inför kommande val vill vi se politiska partier som driver en tydlig genusbaserad jämställdhetspolitik genom att bland annat visa hur de tänker fatta beslut om jämställdhetsfrämjande reformer och därmed åstadkomma resultat. 

Vi vill helt enkelt ha mindre snack och mer verkstad i jämställdhetspolitiken.

Marcus Gustavsson, Ordförande Vision Göteborg, Tomas Wetterberg, Ordförande Män för jämställdhet