Debatt. .

2021-04-09 04:03
Biskopsgården var först ut med Insluss, där det satsats extra på förhindra återfall i brott bland personer som friges från fängelse.  Bild: Sanna Arbman Hansing
Biskopsgården var först ut med Insluss, där det satsats extra på förhindra återfall i brott bland personer som friges från fängelse.
Puffetikett
ETC Göteborg

Insluss kan göra Göteborg tryggare

Det räcker inte att förebygga och bekämpa brott. Vi måste även förhindra återfall bland rehabiliterade brottslingar som avtjänat sitt straff. På Hisingen jobbar Insluss-projektet framgångsrikt med att förhindra återfall bland frigivna på Hisingen. Det är dags att sprida konceptet till hela Göteborg

Trygghetsdebatten kännetecknas alltför ofta av både överdrifter och förnekelse. Från den högljudda högern vill man framställa det som att Sverige snart krackelerar under brottslighetens tyngd. Från den världsvana vänstern vill man poängtera att det minsann är värre gängvåld i USA än här. Konsekvensen blir att högerpartierna tävlar om att kasta mest skattepengar på repressiva åtgärder, samtidigt som man skär ner på sociala insatser, medan den rödgrönrosa vänstern har gjort det till en sorts paradgren att säga nej till allt som andas starkare ordningsmakt.

Sanningen, som de flesta göteborgare vet, är någonting helt annat. Vi vet – från forskningen, från historien och från våra egna erfarenheter – att kriminaliteten är sprungen ur bland annat misslyckade skolresultat, uppväxtens förhållanden och segregation. Vi vet också att hårdare straff behövs; den organiserade brottsligheten måste brytas ner, sexualbrottslingar betala priset för sina övergrepp och brottsoffer få upprättelse. Svårare än så är det inte. Det är dags att släppa prestigen och göra det som fungerar.

Just därför har vi social­demokrater kämpat igenom ett brett trygghetspaket i Göteborg. Åtgärderna är många och tar sikte på olika saker; vi kommer förstärka avhopparverksamheten, vi kommer kartlägga den klanbaserade kriminaliteten, vi kommer öka samverkan mellan polisen och socialtjänsten och vi kommer genomföra föräldradialoger för att stoppa gängrekrytering. I kombination med fler ordningsvakter på fler platser och utökad kameraövervakning med lagringsmöjlighet hoppas jag åtgärderna kan bidra till att Göteborg blir en tryggare stad.

Det räcker dock inte om brottslingar fortsätter begå brott. Därför kämpade vi socialdemokrater igenom en expansion av pilotprojektet Insluss, som handlar om att stoppa dömda kriminella från att fortsätta vara kriminella efter avtjänat straff. Projektet går ut på att samhällets olika aktörer samverkar för att underlätta övergången från anstalt till samhälle efter frigivning. Insluss har testats i mindre skala på Hisingen, men kommer nu spridas till hela Göteborg. Vår förhoppning är att det kommer minska brottsligheten, öka tryggheten och bidra till att många människor får ett bättre liv.

Vi vet att drygt 30 % av de som kriminalvården följde under 2016–2019 begick nya brott efter sin tid i fängelse - risken för återfall är därmed att betrakta som hög. Detta är ett enormt slöseri med både mänskliga och samhälleliga resurser. Varje person som återfaller i kriminalitet innebär att risken ökar för att våldet ska drabba göteborgarna. I kombination med hårdare straff, kamp mot segregationen, satsningar på sociala insatser och förbättrade skolresultat menar vi att projekt som Insluss kan göra Göteborg till en tryggare stad.

För oss socialdemokrater är det just kombinationen – det förebyggande, det repressiva och det rehabiliterande – som är vägen till ett tryggt Göteborg. Vi ser överhuvudtaget ingen motsättning mellan dessa, utan menar att alla trygghetsfrämjande och brottslighetsbekämpande insatser kompletterar varandra. Valet står inte mellan hårda tag och sociala insatser. Det står mellan det som fungerar och det som inte fungerar.

Jonas Attenius 
Oppositionsråd