Debatt. .

2014-08-01 17:01
Diskriminerade. ”Osynliggörandet av transpersoner sker inte bara i kommersiella kampanjer utan även i vår lagstiftning. Transpersoner inkluderas varken i lagen om hets mot folkgrupp eller straffskärpningslagen avseende hatbrott”, skriver Jazz Munteanu. Bild: Leif R Jansson/TT
Diskriminerade. ”Osynliggörandet av transpersoner sker inte bara i kommersiella kampanjer utan även i vår lagstiftning. Transpersoner inkluderas varken i lagen om hets mot folkgrupp eller straffskärpningslagen avseende hatbrott”, skriver Jazz Munteanu.

Inkludera transpersoner i hatbrottslagstiftningen

Just nu pågår Stockholm Pride som i år sponsras av Seven Eleven. Kedjan rider på regnbågsvågen och har förvandlat en av sina butiker till en Wedding Chapel. Jag lyssnar på estradpoeten Nino Mick som belyser osynliggörandet av transpersoner i denna kampanj där det förväntas att du är cis-person. Cis-person betyder på samma sida på latin. En person vars juridiska, sociala, mentala och vid födseln tilldelade kön, stämmer överens med varandra.  

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I år är det  val och det är hög tid att rösta för allas lika rätt och ställa krav på våra kommun-, landstings- och riksdagspolitiker. Osynliggörandet av transpersoner sker inte bara i kommersiella kampanjer utan även i vår lagstiftning. Transpersoner inkluderas varken i lagen om hets mot folkgrupp eller straffskärpningslagen avseende hatbrott. Transpersoner finns med i diskrimineringslagstiftningen, men till skillnad från kön, etnicitet och religion så finns inga krav på att arbetsgivaren eller skolan ska göra aktiva åtgärder för att minska diskrimineringen. Hittills har diskrimineringsombudsmannen, DO, aldrig drivit ett fall om diskriminering av transpersoner. 

Många transpersoner behöver i dag i många fall dölja sin identitet eller är rädda för att vistas i det offentliga rummet på grund av oron för att utsättas för kränkningar, trakasserier eller hatbrott. Diskrimineringen och attityden mot transpersoner skulle delvis kunna förändras med hjälp av en lagstiftning som stärker skyddet av transpersoner. 

Men skyddet som utgörs av lagstiftningen är inte tillräcklig. Beviskraven i dag är alldeles för höga och rättsväsendets bristande transkompetens är utbredd från polisanmälan ända till rättegången. Det är därför väldigt få transpersoner som anmäler brott. Därför behövs det mer kompetens i frågan, polisen erkänner själva att kompetensen är begränsad till ett fåtal personer och ser väldigt olika ut runtom i landet.  

Vi måste få ett slut på våldet. Vi vill skapa ett jämlikt samhälle fritt från diskriminering och destruktiva mansroller som bygger på våld och dominans. Därför behövs en genomgripande feministisk politik från förskolan till rättsväsendet. Transpersoner ska inkluderas i lagen om hets mot folkgrupp, i straffskärpningslagen vid hatbrott och i kravet på aktiva åtgärder i diskrimineringslagstiftningen. Detta tillsammans med en ökad kompetens hos rättsväsendet skulle minska mörkertalen och öka skyddet för en redan hårt utsatt grupp.

Jazz Munteanu 
Feministiskt Initiativ, styrelseledamot RFSL ungdom