Debatt. .

2019-11-19 13:34
Foto: TT/NTB
Puffetikett
ETC Göteborg

Inför vårdval för assisterad befruktning

Det är orimligt att behöva köa i fyra år för assisterad befruktning bara för att man råkar bo i Västra Götalandsregionen. Det skriver Elin Lindgren, ordförande för föreningen Femmis.

Västra Götalandsregionen saknar ambition och handlingsplan för att korta köerna för assisterad befruktning med spermadonation. Detta riskerar att öka den psykiska ohälsan för personer i behov av donerade könsceller, samt innebär en risk att behovet av ägg- och embryodonation ökar.

Sedan 1 april 2016 har ensamstående rätt till assisterad befruktning i Sverige. Detta möjliggör att fler barnlängtande kan bli föräldrar med hjälp av spermadonation. Den 1 januari 2019 förändrades lagen ytterligare och innefattar nu även embryo- och dubbeldonation.

Idag står i VG-regionen cirka 600 personer i kö för behandling med donerade spermier och kötiden är för närvarande minst fyra år. Men väntetiderna skiljer sig kraftigt runt om i landet. Kötiden är avsevärt kortare i Skåne och Stockholm, som i nuläget har cirka fem respektive nio månaders väntetid till nybesök inför assisterad befruktning. Detta har lett till att många i VG-regionen söker sig till andra regioner, och cirka 20 procent av de som behandlas i Malmö idag kommer just från VG-regionen.

Skillnaderna beror på viljan och ambitionen hos regionpolitikerna. I flera regioner har man vidtagit åtgärder som att förkorta köerna, och hjälper fler att bli föräldrar. I Region Stockholm har man bland annat infört vårdval, som medfört minskade kötider. Redan i december 2016 sade hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) i Sveriges Radio att ”vi från hälso-, och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland är medvetna om de problem som finns och vi är beredda att skjuta till de resurser som behövs för att lösa problematiken” (28/12/2016). Trots detta har det snart tre år senare inte tillskjutits extra resurser, vilket Ann Thurin-Kjellberg, överläkare vid reproduktionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, bekräftade i en intervju med Sveriges Radio förra veckan (12/11).

Åldersgränsen för att få hjälp med assisterad befruktning på Sahlgrenska universitetssjukhuset är 40 år, där det i en olikkönad parrelation innebär en gräns på 39 år för kvinnan för att kunna få en remiss för behandling. Men för ensamstående är gränsen för remiss 36 år, på grund av den långa kötiden för spermadonation. Vi i Femmis reagerar på det senare av två anledningar; för det första signalerar detta tydligt att sjukvårdspolitikerna i VG-regionen inte har någon ambition att hjälpa ensamstående med assisterad befruktning. För det andra är detta diskriminering av personer som inte lever i en olikkönad parrelation.

Vad är rimligheten i att stå i kö i fyra år, just för att man råkar bo i fel region? Alla som kämpar med ofrivillig barnlöshet vet att varje månad och år är avgörande, då kvinnans fertilitet minskar efter 30, och äggkvaliteten minskar rejält efter 35. Detta innebär att en lång kötid kan leda till att kvinnan kanske inte ens kan använda sina egna ägg, väl framme i kön. På grund av ålder riskerar hon då att bli beroende av såväl ägg- som spermadonation. Kötiderna leder således till att behovet av embryo- och dubbeldonation kommer att öka ytterligare.

Ofrivillig barnlöshet är sedan många år tillbaka klassat som en sjukdom av WHO. Att gå med en stark barnlängtan i över fyra år riskerar att leda till stor psykisk ohälsa. Det skulle vara en samhällsekonomisk vinst att se till att korta köerna för assisterad befruktning med donerade könsceller, för att inte riskera att den psykiska ohälsan ökar.

Linn Brandström (M) regionråd i VG-regionen, berättade för P4 Skaraborg att hälso- och sjukvårdsstyrelsen gett Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur de kan förbättra tillgängligheten för assisterad befruktning (12/11).

Det krävs mer än en handlingsplan, det krävs en politisk satsning och mod att fatta rätt beslut och tilldela ekonomiska resurser. Vi i Femmis verkar för en jämlik fertilitetsvård, och föreslår att Västra Götalandsregionen inför vårdval för assisterad befruktning med donerade könsceller. Vi ser också behovet av att införa en nationell spermabank. Var i landet du bor ska inte vara avgörande för din möjlighet att bli förälder!

Elin Lindgren  
Tf ordförande Femmis – Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation