Debatt. .

2015-09-21 08:52
Föräldrar som läser för sina barn – om så bara femton minuter per dag – ger barnet en bättre språkutveckling och större möjligheter för skolframgång. Barnet känner sig viktigt och lässtunden leder till gemensamma skratt eller kanske samtal om svåra frågor Bild: Jessica Gow/TT
Föräldrar som läser för sina barn – om så bara femton minuter per dag – ger barnet en bättre språkutveckling och större möjligheter för skolframgång. Barnet känner sig viktigt och lässtunden leder till gemensamma skratt eller kanske samtal om svåra frågor

I Göteborg läser vi för våra barn!

Den 8 september firades Läskunnighetsdagen, men det finns ingen anledning att begränsa firandet till en dag: fira varje dag med att läsa en kvart för ditt barn. Barnet får bättre språkutveckling och en nyckel till framgång i skolan, förutom att ni få en fin stund tillsammans. Vi satsar på läskunnigheten i förskola, skola och skolbibliotek, skriver Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd i Göteborg.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Dörren till nya världar öppnar sig när vi hör en fängslande berättelse. Att själv kunna öppna dörrarna – att kunna läsa – ger inte bara stimulans till fantasi och inlevelseförmåga. Det är nyckeln till delaktighet i samhällslivet, att ta in olika infallsvinklar och att vidga sina vyer. I en demokrati förväntas alla kunna ta ställning till olika politiska visioner, genomskåda falskspel och själva se sin möjlighet att fritt yttra sig och påverka. Läs- och skrivförmågan är helt avgörande. Den 8 september firade Unesco Läskunnighetsdagen. En internationell dag för att hylla läs- och skrivförmågan som ett viktigt verktyg för att utrota fattigdom, minska barnadödlighet, bromsa befolkningstillväxten, uppnå jämställdhet och säkerställa hållbar utveckling, fred och demokrati.

Bristande läskunnighet är en av de faktorer som pekats ut som förklaring till låga svenska PISA-resultat. Om det finns svårigheter att förstå frågan, påverkar det självklart problemlösning i många ämnen. Speciellt alarmerande var uppgiften att 25 procent av de 15-åriga pojkarna (2012) inte hade den läsförståelse som krävs för att ta till sig innehållet i en vanlig dagstidning.  

Föräldrar som läser för sina barn – om så bara femton minuter per dag – ger barnet en bättre språkutveckling och större möjligheter för skolframgång. Barnet känner sig viktigt och lässtunden leder till gemensamma skratt eller kanske samtal om svåra frågor. Projektet ”Bästa stunden – när vi läser högt tillsammans” har mycket framgångsrikt påbörjats i sex av stadens förskolor. I höst forstätter projektet och snart skall samtliga förskolor ha ”kapprumsbibliotek” med böcker att låna hem som lämpar sig för högläsning. 

I Göteborg satsar vi på läs- och skrivkunnigheten genom att kraftigt förstärkta medel till grundskolan i vår rödgrönrosa budget 2016. Lågstadiet har särskilt pekats ut, just för att det är där de grundläggande förmågorna etableras. Skolan skall kunna garantera att alla barn som går ut årskurs tre kan skriva, läsa och räkna. Då äger var och en de redskap som är nyckeln till fortsatt framgångsrik skolgång. 

Många av grundskolorna i Göteborg arbetar framgångsrikt med ett språkutvecklande arbetssätt, bland annat genom den hyllade metoden ”reading to learn”. Vi har många välfungerande skolbibliotek och regeringen vill förstärka dessa ytterligare. Att vi har fler än sjuttio språk representerade i vår stad skapar stora möjligheter att berika allas sinne för språkets betydelse, att bli uppmärksam på likheter och olikheter. Att formulera några ord på ett annat språk skapar broar och kan ge kontakter utöver det vanliga. 

Det finns ingen anledning att begränsa läsandet till Läskunnighetsdagen: fira varje dag med att läsa en kvart för ditt barn! 

Karin Pleijel (MP) 
Skolkommunalråd i Göteborg