Debatt. .

2021-02-01 12:21
Bild: Sanna Arbman Hansing
Puffetikett
ETC Göteborg

Hyresrätten är avgörande för Göteborgs utveckling

Hyresrätten har tyvärr fått oförtjänt dåligt rykte i dagens samhällsdebatt. Istället vill vi visa på dess stora förtjänster i en ny forskningssammanställning, skriver Ronny Bengtsson, Hyresgästföreningen.

Under de senaste 30 åren har hyresbeståndet krympt genom ombildningar, otillräcklig byggtakt och nu hotas hyresgästernas trygghet med förslaget till att införa marknadshyror. Ägande har blivit den skattemässigt gynnade upplåtelseformen, medan stöd till hyresrätten har avskaffats eller reducerats.

Hyresrätten har tyvärr fått oförtjänt dåligt rykte i dagens samhällsdebatt. Istället vill vi visa på dess stora förtjänster i en ny forskningssammanställning. Nu vänder vi oss till er politiker i Göteborg – se fördelarna med hyresrätter och satsa på bostäder som vanligt folk har råd med!

Hyresrätten erbjuder en rad kvaliteter som andra boendeformer saknar. I en hyresrätt har du möjlighet till ett bekymmersfritt boende som anpassar sig efter dig. Du ringer hyresvärden när något behöver repareras och du kan byta lägenhet när din livssituation förändras eller du får ett nytt jobb. Utan krav på lån, mäklararvoden och kontantinsatser är det ekonomiska risktagandet mindre. Hyresrätten är ett tryggt och bekvämt boende med stor valfrihet både för dig som vill bo en kortare tid och för dig som har hittat hem.

En välfungerande hyresmarknad går hand i hand med en god levnadsstandard och skapar möjligheter för ekonomin och människor att utvecklas. Hyresrätten är viktig för att möjliggöra för unga vuxna att flytta hemifrån och påbörja sitt vuxenliv. Över hälften av de som flyttat hemifrån gör det genom att hyra sin första bostad.

Bristen på hyresrätter och på rimligt prissatta bostäder gör att människor blir beroende av sina föräldrar för att kunna flytta hemifrån, vilket leder till minskade möjligheter och ökade klyftor. De delar som inte har tillgång till en privat förmögenhet hamnar på efterkälken och riskerar att missa studieplatser eller jobbmöjligheter.

Rörligheten och flexibiliteten som finns i hyresbeståndet gör att arbetsmarknaden fungerar bättre. I våra storstäder har många företag tagit på sig ett eget bostadsförsörjningsansvar för att kunna lösa bostadsbehovet för inflyttad personal. Många vittnar dock om att de ser detta som en nödlösning. En större andel tillgängliga hyresrätter skulle lösa saken bättre.

Erfarenheter och forskning visar att hyresrätten bidrar till en större mångfald i bostadsområdena. Den lokala politiska diskussionen om hyresdominerade områden fokuserar ofta på segregation snarare än mångfald. Det finns en idé att ombildningar skulle leda till att fler med högre inkomster kommer in i de områdena. Men utvärderingar från Amsterdam och Göteborg visar att de som köpt ombildade hyresrätter inte skiljer sig från områdets övriga invånare. Vad många politiker glömmer är att de hyresdominerade områdena ofta är de med störst mångfald, medan områden med mycket ägt boende inte har lika stor blandning. Därför behöver kommunerna snarare se till att bygga fler hyresrätter där.

Vi vet att kommuner med högre andel hyresrätter generellt sett håller en byggtakt i paritet med en växande befolkning än vad andra kommuner gör. Ett stort allmännyttigt bestånd gör att blandningen av olika inkomstgrupper som bor där blir större och därmed kan segregationen minska. Hyresvärdar, privata och allmännyttiga, som har en långsiktig planering leder till att man bygger bostäder med högre kvalitet och har ett annat fokus vid renoveringar. Det är bra för både den ekologiska och sociala hållbarheten i samhället!

Ronny Bengtsson (Hyresgästföreningen) 
Ordförande Hyresgästföreningen region Västra Sverige