Debatt. .

2019-11-07 02:53
Lägenheter i Rannebergen, som varit på väg att säljas till Victoria Park. Foto: Martin Spaak
Lägenheter i Rannebergen, som varit på väg att säljas till Victoria Park.
Puffetikett
ETC Göteborg

Hyresgästföreningen är ansvarig för situationen i utsatta områden

Hyresgästföreningen tvingar fram för låga hyreshöjningar, vilket leder till eftersatt underhåll. Därför ska vi vara tacksamma för utländska investerare, skriver Fastighetsägarnas Christina Heikel i en replik till Kristofer Lundberg på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen (HGF) har fått ett stort ansvar från lagstiftaren som hyressättande part. Det blir alltmer tydligt hur HGF går från att vara en ansvarstagande part på bostadsmarknaden till att bli en aktivistorganisation under Kristofer Lundbergs ledning.

I sin debattartikel (31/10) gör Kristofer Lundberg en poäng av att HGF numer vägrar teckna förhandlingsöverenskommelser med Victoria Park, ett fastighetsföretag med dokumenterad historik av samhällsengagerad förvaltning. Här används Victoria Park som ett symbolpolitiskt slagträ i en internationell kampanj kopplad till filmen Push.

Det svenska hyressättningssystemet vilar på bruksvärde och på kollektiva förhandlingar. Bruksvärdet ska spegla hyresgästernas allmänna värderingar av framför allt läge och lägenhetens modernitet. Därtill finns de årliga hyresförhandlingarna som syftar till att hyrorna inte ska halka efter den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det saknas också en oberoende tvistelösningsfunktion när parterna inte kommer överens. Eftersom konsekvenserna av en utebliven förhandlingsöverenskommelse är oförändrad hyra, sitter HGF på ett veto i de årliga förhandlingarna.

HGF har sett det som sin uppgift att tvinga igenom så låga årliga hyreshöjningar som möjligt, i praktiken så låga att de inte täcker kostnadsutvecklingen i bostadsbolagen. Sedan föregående år har förvaltningskostnaderna stigit med nästan 5 procent medan den genomsnittliga hyresnivån över riket steg med 1,9 procent. Konsekvensen när hyresintäkterna inte täcker driftskostnaderna blir eftersatt underhåll, vilket är en verklighet i många av våra utsatta områden idag. HGF är alltså direkt ansvariga för dagens situation.

Hyresrätter som byggdes kring 50- och 60-talen står inför stora renoveringsbehov och i många fall saknas det upparbetat kapital för nödvändiga åtgärder. Det är här som det utländska kapitalet kommer in. Det ska vi vara tacksamma för eftersom alternativet hade varit fortsatt förfall. Vi vill ju att hyresgäster ska bo bra.

Hyressättningssystemet är själva grundorsaken till att vi har bostadsbrist och köer. HGF ser ett självändamål i att med sociala förtecken hålla nere hyresnivåerna för samtliga, vilket får konsekvensen att betalningsviljan vida överstiger hyresnivåerna. Det skapar i sin tur minskad omsättning och långa köer. De som gynnas i dagens system är de som redan har någonstans att bo, HGF:s medlemmar. Förlorarna är alla de som står utanför, ofta de mest utsatta. En sådan brist går inte att bygga sig ur.

Istället behövs en bred bostadspolitisk reform med ett hyressättningssystem som speglar betalningsviljan på ett bättre sätt än idag. För att bibehålla hyresrättens attraktivitet är det en självklarhet att det också ska kombineras med ett starkt konsumentskydd för hyresgästerna. Dessutom behövs en ny social bostadspolitik som istället för att ge generella hyressubventioner till alla, riktar sig till dem som verkligen behöver samhällets stöd.

Ett land som lyckats väldigt väl med att reformera sin bostadsmarknad till att idag ha EU:s lägsta hemlöshet och obefintliga bostadsköer är Finland. Det vore mer relevant att jämföra oss med hur vårt grannland löst sin bostadsmarknad än de för Sverige irrelevanta paralleller som visas upp i filmen Push.

Om HGF inte vill fortsätta att underminera hyresrätten genom sitt agerande, bör organisationen snarast återgå till att ta det förhandlingsansvar som lagstiftaren gett dem och bidra till en bättre fungerande hyresmarknad.

Christina Heikel 
Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Göteborg